Náměšť nad Oslavou

Kostel sv. Jana Křtitele

Náměšť nad Oslavou leží na úpatí Vysočiny, na březích dolního toku řeky Oslavy. První zmínka o Náměšti pochází z roku 1234. Nejstarší památkou ve městě je farní kostel sv. Jana Křtitele, původně románský. V roce 1626 byl zničen požárem. Měl pravděpodobně ještě dřevěný strop, a proto zůstalo jen torzo kamenného zdiva. V roce 1639 se majitel náměšťského panství Jan z Werdenberka rozhodl postavit kostel nový. Vysvěcen byl o dva roky později (1641). Současný raně barokní kostel má půdorys kříže, jehož ramena tvoří dvě boční oratoria. Čelní oltář a sloupoví je z umělého mramoru. Barokní andělé jsou vyrobeni z pozlaceného dřeva a jejich autorství je připisováno Josefu Winterhalderovi st. (1702 – 1769). Hlavní oltářní obraz znázorňuje křest Krista sv. Janem Křtitelem. V jeho pravém dolním rohu klečí postavy donátora hraběte Werdenberga a jeho ženy Kateřiny Coroniny. Autorem obrazu je Fridrich Stoll. Od stejného autora pocházejí také obrazy sv. Karla Boromejského a Panny Marie z roku 1640. Představují typická díla manýristické malby. Významná je také další sochařská výzdoba J. Winterhaldera, který vytvořil pro Náměšť sérii soch. Část z nich je umístěna v kapli sv. Anny ve Špitálku. Výraznější oprava kostela byla provedena o sto roků později, za hrabat Kunfsteinů. Roku 1744 nechali vybudovat dvě postranní oratoria, kazatelnu a průčelí kostela vyzdobili pěti sochami. Také doposud dřevěný kůr byl nahrazen prostornějším zděným kůrem.

Byly vybudovány další čtyři boční oltáře: sv. Anny, sv. Františka Xaverského, sv. Antonína Paduánského a Panny Marie Bolestné. Oltářní obrazy sv. Anny a sv. Františka Xaverského namaloval Pavel Troger. Z jeho dílny také pochází obraz sv. Jana Sarkandra na pravé straně v presbytáři. Naproti němu, nad sakristií, je umístěn obraz sv. Jana Nepomuckého.

Od doby Kunfsteinů nebyl kostel nějak výrazně přestavován. Pouze byly odstraněny oba oltáře pod kůrem – oltář sv. Františka Xaverského a Panny Marie Bolestné. Také nová liturgická úprava nijak nenarušila barokní dispozici kostela.

           Mobiliář kostela

pochází převážně z minulého století. Výjimkou jsou pouze lavice, které jsou vykládány lipovým dřevem. Sochy svatých na bočních oltářích pochází z první poloviny 20. století. Jedná se o sv. Josefa a sv. Aloise na pravé straně a vlevo se pak nachází sv. Terezie Malá a Božské Srdce Ježíšovo. Sklomalba v oknech je z roku 1912. V deseti medailonech si můžete prohlédnout především české světce. Varhany, pneumatické traktury, představují jednu z nejmladších částí mobiliáře kostela. Dvoumanuálový stroj o dvaceti znějících rejstřících v roce 1961 postavil Dřevopodnik města Brna. Zvony jsou neodmyslitelnou částí každého kostela. Přes všechny rekvizice zvonů během obou světových válek se zachoval původní zvon sv. Jana Křtitele o hmotnosti 500 kg z roku 1665. K němu byly roku 1993 přidány ještě zvony Nejsvětější Trojice (380 kg) a Cyril a Metoděj (180 kg). Křížová cesta pochází z konce sedmdesátých let minulého století. Jedná se o sádrové plastiky. V jubilejním roce 2000 byl renovován presbytář. Byl pořízen nový obětní stůl a ambon, z řeckého mramoru.

 

Použitá literatura:

Jiří Dobeš, Radovan Stoklasa: Kostely na Moravě. Rožnov pod Radhoštěm: Public art, 2008.

Pavel Kafka: Dějiny farnosti Náměšť nad Oslavou. Náměšť nad Oslavou, 1996