Naloučany

Kostel sv. Jakuba Staršího

Obec Naloučany leží na levém břehu řeky Oslavy. Její název pochází od výrazu“na lučí“, na loukách. První zmínka o ní se dochovala v roce 1238, kdy vladyka Kliment daroval osadu tišnovskému klášteru Porta coeli. Ten nechal v obci postavit kostel i s farou. V roce 1437 připadla obec novému majiteli, Matěji ze Švamberka, který koupil celé panství od Jindřicha z Kravař a převzal patronát nad kostely v Náměšti, Vícenicích a Naloučanech. Ze 17. století zůstal zachován popis kostela: měl kamenný oltář, křtitelnici, tři zvony a patřilo k němu osm měřic polí a malá louka. V roce 1850 ho postihl velký požár. Podařilo se zachránit jen monstranci a kalich. Při komisionálním řízení padaly návrhy, aby byl kostel zrušen. Náměšťský děkan P. Holub však prosadil, s ohledem na zřízení vlastní duchovní správy v obci, jeho obnovu. Při opravách už věž nebyla postavena do původní výšky a zastřešení se dočkala až v roce 1903. Kostel má pouze hlavní oltář. K nejcennějšímu vybavení patří obraz sv. Jakuba Většího z konce 18. století od vídeňského malíře G. Thomase a také socha P. Marie Lurdské, jejíž úcta po zjevení u nedalekého Pyšela v kraji silně vzrostla. Varhany daroval kostelu v roce 1915 rodák z nedalekých Ocmanic Báňa, hraběcí komorník ve Freuenthalu ve Štýrsku. O všechny zvony přišel kostel během první a druhé světové války. V roce 1943 zakoupila rodina Kudláčova menší zvon, který visí ve věži dodnes. V roce 1989 byl opraven a pozlacen hlavní oltář a v roce 2000 pořízeny mramorový obětní stůl, postranní stolky  i ambon. V roce 2011 byla provedena generální oprava kostela, při které byly provedeny následující práce: položena nová kritina na střechu, odizolování kostela,  nová výmalba interiéru kostela a nová fasáda na kostele.

Kaple sv. Anny u silnice do Čikova pochází z roku 1856.

 

Použitá literatura:

Jiří Dobeš, Radovan Stoklasa: Kostely na Moravě. Rožnov pod Radhoštěm: Public art, 2008.