Obce a kostely

Na této stránce najdete krátký popis kostelů v:

  • Náměšti nad Oslavou - farní kostel sv. Jana Křtitele,
  • Hartvíkovicích - farní kostel sv. Jiljí,
  • Vícenicích - filiální kostel sv. Marka,
  • Naloučanech - filiální kostel sv. Jakuba Staršího.

 

Zde navíc přinášíme krátký popis obce Popůvky, která náleží pod farní kostel sv. Jiljí v Hartvíkovicích.

 

Popůvky

První zmínky o založení vesnice Popovici, později Popovice, dnes Popůvky, se datují do první poloviny 12. století benediktýnským klášterem v Třebíči. V držení kláštera byly Popovice až do roku 1304, kdy byly hordami Kumánů vypáleny a zcela zničeny. Od roku 1371 byla vesnice nově zřízena a osazena východně od dřívějšího místa a dostala jméno Popůvky. V roce 1556 připadla k panství Náměšťskému, s nímž sdílela stejné osudy až do zrušení poddanství v roce 1848.

Obec Popůvky byla během let přiřazena jednou k obci Sedlec, podruhé k obci Hartvíkovice. K Sedleci patřila obec až do roku 1920. Od roku 1976 byly Popůvky přičleněny ke společnému hospodaření k obci Hartvíkovice, kde setrvaly až do sametové revoluce.

Na katastru obce Popůvky je umístěno celkem 6 křížů - Všetečkův, Hadrabův, křížek u Béčiny, Hortův a křížek z bývalé cesty na Sedlec. V roce 2008 byl zbudován nový kříž, v místě kde se konává poslední rozloučení s obyvately obce.

Kaplička

Jedinou kulturní památkou obce je kaplička na návsi u požární nádrže. První zmínky v kronice obce o zvonici jsou až z roku 1926 v soupisu budov. Kaplička je osmihraného půdorysu, omítnuta bílou vápenou omítkou se šindelovou střechou. V roce 2009 bylo nově zbudováno elektrické zvonění.

 

Použita literatura:

Místní kronika