Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Náměšť nad Oslavou

Vítejte na webových stránkách farních společenství při kostele svatého Jana Křtitele v Náměšťi nad Oslavou a svatého Jiljí v Hartvíkovicích. Naleznete na nich informace o historii i současnosti našich farností, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen k získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

O farnostech...

Kdy se na Náměšťsku objevilo křesťanství, nelze přesně říci, ale můžeme se pouze domnívat, že zde bylo rozšířeno ještě před rozpadem Velkomoravské říše (začátek 10. století) tento fakt dosvědčuje stavba kostela sv. Klimenta v nedaleké Jasenici a dva cyrilometodějské kříže nalezené v Nalučanech. Určitou zprávu máme až z roku 1345, kde se na jedné listině zmiňuje náměšťský farář, ovšem jeho jméno není uvedeno. Podobně je tomu i v listinách z roku 1377 a 1460.

V současné době pod správu náměšťského faráře kromě farnosti při kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou spadá ještě od roku 1992 farnost při kostele sv. Jiljí v Hartvíkovicích. K tomu náležejí filiální kostely sv. Jakuba Staršího v Naloučanech, sv. Marka ve Vícenicích a kaple sv. Anny v Sedleci.

Současným duchovním správcem a administrátorem těchto farností je od roku 2008 P. Jan Nekuda.

Náměšť nad Oslavou

Náměšť nad Oslavou - malé město na úpatí Vysočiny, 40 km západně od Brna, leží na březích dolního toku řeky Oslavy. První zmínka o Náměšti pochází z roku 1234. Místní jméno Náměšť je původem české. Označovalo se tak místo (sídliště nad řekou), kde bylo něco namístněno, nashromážděno, naplaveno - písek spraš, hlína.

Památky města: Zámek, Barokní most, Kostel sv. Jana Křtitele, Kaple sv. Anny, Sousoší Nejsvětější Trojice, Hrobka Haugwitzů.

Kraj: Vysočina

Okres: Třebíč

Počet obyvatel: 5029

Nadmořská výška: 365 m n.m.

Hartvíkovice

Hartvíkovice jsou obcí ležící jihovýchodně od okresního města Třebíč a jihozápadně od města Náměšť nad Oslavou. Kraje Vysočina. Nadmořská výška obce je 440 metrů nad mořem. Obec patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1104. Údolím pod Hartvíkovicemi protéká řeka Jihlavka, na které je vybudováno 22 km dlouhé jezero Dalešické přehrady, které je vyhledáváno převážně rybáři k rybaření a v letních měsících k rekreaci.