Žehnání kříže v Ocmanicích

02.06.2011 21:30

29. května 2011 jsme se sešli na hřbitově v Ocmanicích při příležitosti žehnání nového kříže. Chtěla bych Vás seznámit s historií hřbitova a kříže.

Z nařízení c. k. okresního hejtmanství v Třebíči provedena byla roku 1901 ve zdejší obci stavba nového hřbitova a umrlčí komory. Plán a rozpočet zhotovil stavitel zdejší školy Vilém Račický z Náměště. Usnesením občanského výboru ze dne 9. května 1901 zadána byla konečně stavba Josefu Šilhanovi z Naloučan. Týž stavbu do konce září provedl a po komisionelním ohledání okresním lékařem ze dne 4. října 1901 bylo uděleno povolení ku potřebování hřbitova a umrlčí komory. Pro nový hřbitov zakoupen byl vysoký kamenný kříž u kamenické firmy František Uhlíř a spol. v Brně za 300 Kč. Na kříž tento většími dary přispěli Jindřich hrabě z Haugwitzů Kč 140 a zdejší rodák František Báňa Kč 100, knížecí klíčník ve Štýrsku. Když stavba hřbitova byla schválena a hřbitovní kříž byl postaven, požádal obecní úřad jménem starosty Cyrila Malého 7. října 1901 farní úřad v Náměšti o vysvěcení. Ale biskupská konsistoř v Brně nesvolila k jeho církevnímu posvěcení, dokud jeho určení dle něhož jen ku pohřbům členů církve katolické sloužiti má. Svěcení hřbitova a hřbitovního kříže bylo proto odloženo. Teprve 24. července 1902 povolila biskupská konsistoř v Brně posvěcení nového hřbitova v Ocmanicích s poznámkou, že tento hřbitov jest určen k pohřbívání členů církve katolické s místem vyhrazeným pro osoby, jež mimo katolickou církev zemřely. 3. srpna 1902 byl nový hřbitov a kříž konečně posvěcen. Světitelem byl otec Augustin Forman, děkan a farář v Náměšti.

V roce 2010 se obecní zastupitelstvo rozhodlo vzhledem ke zchátralému stavu kříže zhotovit kříž nový jako kopii starého.

Kříž je dílem kameníka a restaurátora pana Miroslav Horáka ze Šternberka.

Finančně se podílela obec Ocmanice 70.000 Kč a Nadace ČEZ, které patří velký dík za příspěvek ve výši 70.000 Kč.

 

Ať je tento kříž, symbol největší oběti a lásky za druhé, potěchou oku a tichým zastavením všech příchozích.

 

Věra Filipčíková

místostarostka obce Ocmanice

 

FOTO starého kříže

FOTO nového kříže