Základní informace o Celostátním setkání animátorů seniorů

06.10.2009 08:28

Základní informace o Celostátním setkání animátorů seniorů

O celostátním setkání

Program v roce 2009 sestává z odborných přednášek, bohoslužby s biskupy, benefičního koncertu, předprogramu Moses a nebude v něm chybět ani slosování o hodnotné ceny. Na akci se každoročně sjíždějí animátoři a odborní přednášející z mnoha míst naší země.

IV. ročník setkání animátorů seniorů na celostátní úrovni se koná ve dnech 12. – 13. 11. 2009 v Hradci Králové. Záštitu nad ním převzal, stejně jako v letech minulých, arcibiskup Mons. ThLic. Karel Otčenášek, dále primátor města Hradec Králové Ing. Otakar Divíšek, člen rady Královéhradeckého kraje Ing. Miroslav Uchytil a Národní centrum pro rodinu.

Mezi hlavní cíle akce patří:

Každoroční formační podpora animátorů seniorů z celé ČR prostřednictvím přednášek s odborníky; vzájemná komunikace a výměna zkušeností účastníků; reflexe získaných poznatků a povzbuzení pro další nebo novou práci.

Organizátor setkání

Setkání každoročně organizuje Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové.

Kdo je animátor?

Animátorem seniorů může být věkově starší i mladší člověk, který nějakým způsobem pracuje či působí v oblasti seniorů jak v rámci církve, tak i jiných, světských organizací.

Kdo bude v tomto roce na setkání?

Animátoři
...z celé ČR

Přednášející a vystupující
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
PhDr. Jaroslav Šturma
ThLic. Tomáš Holub, Th.D
Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
Ing. Mgr. Marie Zimmermannová

Známá česká zpěvačka Zora Jandová a skladatel Zdenek Merta

Biskupové a kněží
emeritní biskup královéhradecký arcibiskup Mons. ThLic. Karel Otčenášek, PaedDr.h.c.
světící biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád
generální vikář Královéhradecké diecéze Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
biskupský vikář pro pastoraci Pražské arcidiecéze Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
biskupský vikář pro pastoraci Královéhradecké diecéze P. ICLic. Karel Moravec
teolog P. Mgr. Marek Orko Vácha Ph.D.
kanovník P. ICLic. Miloslav Šiffel
a další…

Organizační tým
Pracovníci, koordinační rada a další spolupracovníci Diecézního centra pro seniory Hradec Králové.

Aktivity

Moses – Moses je slovo složené ze začátečních písmen těchto slov: MOdlitba animátorů za SEniory a Službu. Modlitbu „Moses“ budou vést samotní animátoři v rámci předprogramu Celostátního setkání. Anglické slovo „Moses“ (čti „Mouzes“) ale také symbolicky znamená „Mojžíš“, který plnil svůj důležitý životní úkol ve svém stáří.

Benefiční koncert Zory Jandové a Zdenka Merty - výtěžek bude věnován Domovu pro seniory Na Kropáčce v Hradci Králové.

Slosování o ceny – oba dva dny bude probíhat slosování o hodnotné dárky, které věnuje jako sponzorský dar Karmelitánské nakladatelství a vydavatelství Rosa.

Soutěž

Závěrečná beseda

Místo konání

Registrace první i druhý den bude připravena v Adalbertinu na třídě ČSA (změna místa konání oproti minulým ročníkům) v přísálí v I. patře. Přednášky a benefiční koncert Zory Jandové a Zdenka Merty se budou konat taktéž v prostorách Adalbertina – ve Velkém sále, bohoslužba v pátek v katedrále Svatého Ducha na Velkém náměstí. Vše v Hradci Králové.

 

Ubytování

Ubytování je zajištěno v penzionu Nové Adalbertinum (cca 5 minut chůze od místa konání) a Hotelovém domě Academic v Hradci Králové (cca 10-15 minut chůze od místa konání). V Novém Adalbertinu mají ubytovaní v ceně započítanou snídani (ostatním nezajišťujeme).

 

Jak se přihlásit

Lze to se dvěma způsoby. Prvním, že potencionální účastník zavolá nebo napíše email či dopis a my mu zašleme poštou přihlášku se složenkou, kterou po vyplnění zašle zpět a uhradí částku odpovídající objednaným službám. Druhou variantou je vyplnění online přihlášky, která se nachází na stránkách www.animatori.cz. Ostatní kritéria jsou stejná jako u první varianty. Data uzávěrek viz níže.

Chci poslat online přihlášku

Chci kontaktovat organizátory

Jak zaplatit

Platbu je možné provézt následujícími způsoby (uzávěrky viz níže):

a) osobně v kanceláři Diecézního centra pro seniory, Velké náměstí 32, 500 01 Hradec Králové

b) bankovním převodem (číslo účtu s variabilním a specifickým symbolem Vám bude zasláno v rámci emailu, ve kterém potvrdíme přijetí této přihlášky)

c) zasláním hotovosti na kterékoliv poště pomocí složenky typu "A" (složenka s potřebnými údaji bude součástí poštovní obálky, která Vám bude zaslána na základě přijetí této přihlášky)

Pozn.: V případě hrazení poplatku hromadně, je nutné nahlásit jména účastníků, za které je platba placena.

Do kdy se mohu přihlásit a kdy zaplatit?

Uzávěrka doručení přihlášek a plateb

Do 23. 10. 2009
Pro všechny, kteří si spolu s účastí (stravou) objednávají také ubytování

Do 5. 11. 2009
Pro ty, kteří přihlašují pouze účast se stravou nebo bez stravy