Zájezd na výstavu Svatý Václav - ochránce České země

06.03.2009 23:09

MO KDU-ČSL pořádá

v sobotu 14.3. 2009 zájezd na výstavu

 Svatý Václav - ochránce České země

Unikátní výstavu artefaktů spojených s životem a dílem svatého Václava instalovanou v rámci Svatováclavského roku v Anežském klášteře spojíme také s návštěvou Pražského hradu, chrámu sv. Víta a Strahovského kláštera. Program je možno ještě individuálně upravit na místě.

Jízdné 200 Kč

Vstupné do Anežského kláštera

ZÁKLADNÍ - 120 Kč

ZVÝHODNĚNÉ - rodinné (rodiče + děti do 15 let) - 200 Kč

SNÍŽENÉ - 60 Kč - děti 6 – 15 let,  senioři, SŠ, VŠ po předložení dokladu o denním studiu + držitelé mezinár. student. a učitel. průkazů (ISIC, IYTC, EURO 26, ITIC)

ZDARMA - děti do 6 let, - držitelé průkazů ZTP  a ZTP/P

Vstupné do ostatních prostor – do 100 Kč

( není předem možno přesně stanovit )

Zájemci se mohou ještě přihlásit do seznamu vzadu na stolku pod kůrem a zaplatit cestovné u paní Heleny Hrubé.

ODJEZD – v 7:00 hodin z autobusového nádraží

PŘÍJEZD – kolem 18. hodiny

Stravování individuální !