Z historie lidových misií v hartvíkovické farnosti

13.12.2012 18:35

V hartvíkovické farní kronice, která popisuje počínaje rokem 1785 život společenství věřících Hartvíkovic, Sedlece, Popůvek, Třesova a Okarce, jsou lidové misie zmíněny poprvé roku 1913. Misie, vedené redemptoristy P. Zikou a P. Skopalem z Brna, se toho roku konaly ve dnech 11. – 18. května. Ke zpovědi přišlo 1050 věřících a přijímání bylo rozdáno 2100. Obnova misií se konala o rok později a trvala 5 dní. Další misie konali v roce 1925 opět redemptoristé, tentokráte P. Čala a P. Pokorný. Ke stolu Páně mezi 6. – 11. květnem přistoupilo 1280 komunikantů a 915 věřících přijalo svátost smíření. Obnova misi&ia cute; se konala o tři roky později, kdy 1510 věřících přijalo svaté přijímání a u zpovědi bylo 963 osob. V pořadí třetí lidové misie se konaly 5. – 12. května 1935 vedené opět otci redemptoristy. Přijímání bylo rozdáno 3148 a zpovědí učiněno 1411. Po dvanáctileté přestávce se misie uskutečnily ve dnech 7. – 12. prosince 1947 vedené P. Zemkem a P. Škoblem, dominikány ze Znojma. Údaje o počtu komunikantů a kajícníků však chybí. Po šedesátileté pauze se misie ve farnosti Hartvíkovice konaly ve dnech 21. – 28. října 2007. Misie vedli, jak máme jistě všichni stále v živé paměti, kněží z farního týmu Vranov, a to P. Dunda, P. Plíšek, P. Richter, jáhen František a sestra Františka. Krátká obnova misií proběhla v roce 2009. V nedávné době proběhlo žehnání obnovených křížů spojené s připomínkou pětiletého výročí misií a také samotná obnova misií vedená redemptoristy z Tasovic u Znojma.