Vzpomínka na Tříkrálový průvod

04.02.2012 21:37

Tak se nám to zas letos vyvedlo!

I přes mimořádné konání průvodu v pátek navečer nás přišla navzdory větrnému počasí spousta. Malí - velcí, mladí – staří, s košíkem i bez košíku, s dvoukolákem, nebo psem, na koni – i pěšmo, vydali jsme se za zpěvu koled z farního dvora před farní úřad, abychom coby „Tři Králové a dárci darů z lidu prostého“ připomněli Náměšťákům tuto slavnost a taky konání charitativní sbírky. A že jich letos zase přišlo - připojit se za ten náš průvod… No řekněte sami, kdo by si taky nechal ujít tak krásný živý Betlém ve farním dvoře a poslední příležitost ke zpěvu koled? A to prosím ještě ráno díky náhlým nemocem byla na stole varianta, že půjdeme letos bez koní a asi i bez Králů, takže vlastně nejspíš vůbec.

Nakonec máme zase o několik pěkných zážitků více a o jeden rok zkušeností s touto tradicí navrch. Velké díky našemu Pánu za zázračná uzdravení. Také všem, kdo přišli do průvodu dárců sami, či se zvířátky, malým Králům koledníčkům, a zvláště pak paní Bohuslavové s „Ježíškem“ Marečkem, Josefovi Plecitému, Jaromíru Hlaváčovi a Lence Kopuleté za pomoc a účinkování, otci Janovi, Suchým, Širůčkovým, Hrubanovým a vůbec všem, kteří nám pomáhali, nebo drželi palce...

Tak zase všichni za rok, jo?

Jaroslav Hrubý