Vzpomínka na Lidové misie v našich farnostech

06.12.2012 18:34

Ve dnech 17.-25.11. 2012 proběhly ve farnostech Náměšť n. Osl. a Hartvíkovice lidové misie. V Hartvíkovicích to byla obnova misií, které  v r. 2007 konali misionáři z Vranova nad Dyjí. Nynější misie vedli redemptoristé z Tasovic u Znojma - otec Jiří Šindelář a otec Tomáš Wasczinski. Bylo to poučné a určitě to v každém zanechalo něco dobrého. Ať to byla promluva o modlitbě,   o Božím království, které je všude kolem nás, jak bylo řečeno v promluvě v neděli 18.11. v Hartvíkovicích, nebo o "chození do kostela" nebo "za Ježíšem", jak zdůrazňoval otec Tomáš v Náměšti.

V promluvě "Hřích a člověk" zase otec Jiří podotkl, že kdyby ďábel nesvedl první lidi v ráji ke hříchu, jak by se měli dobře. Nějaká osoba nabádala faráře: "My chceme hřešit a užívat si a také přijít do nebe." "Ale to přece nejde", řekl otec Jiří.  V promluvě o očistci byl zmíněn Job, který prohlásil, že se neměl nikdy narodit, přesto se nepostavil proti Bohu. Když se usmíříme s těmi, kteří se na nás hněvají , snáze očistcem projdeme.

V promluvě o církvi zmínil otec Jiří,  že hlavou církve je Ježíš Kristu, který říká: "Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti." Když se ratolest odřízne, tak uschne a na nic není.

V promluvě o křesťanské rodině vzpomněl otec Tomáš na svoje rodiče, kdy po vstupu do manželského svazku vstoupil otec do KSČ a manželce říkal, že by neměla chodit do kostela.

Závěrečná promluva otce Tomáše v Hartvíkovicích byla o hliněné nádobě a životě, který je v ní ukryt. Když nádobu rozbil a znovu ji slepil, tak znázornil naše otvory v srdci, které tam zbyly. Tuto nádobu znovu slepil s ministranty a řekl, že ji znovu rozbije.  Kluci ale řekli, ať to nedělá, že ji hodinu lepili a rozbít ji znovu by znamenalo lepit ji  2 hodiny a navíc  těch otvorů už by tam bylo mnohem více. Tak jsme i my křehcí, snadno se roztříštíme, když se tak stane, už se to nezacelí, máme v srdci prázdná místa.

(z postřehů  farnice)