Vzpomínka na biřmování v naší farnosti

11.11.2011 23:01

Ještě o biřmování  

Na 8. říjen 2011 my biřmovaní,kmotři a všichni věřící asi jen tak nezapomeneme.Byl to krásný den, kdy jsme z rukou biskupa Vojtěcha svátost biřmování přijali. Věřím, že na nás Duch Svatý seslal sílu, abychom více víru  rozdávali, aby z nás víra a láska zářila, abychom více a pevněji byli spojeni s Kristem.

Sv. Ambrož napsal:"Uvědom si, žes dostal duchovní pečeť, Ducha moudrousti a rozumu, Ducha rady a síly, Ducha poznání a zbožnosti, Ducha Boží bázně a uchovej si to,cos dostal..."A tak se snažíme toto všechno ve svém srdci uchovávat a na toto nezapomínat.

Ještě se ale vrátím o rok dříve, kdy jsme začínali přípravu na biřmování.

První setkání bylo společné pro mladší i starší v Náměšti na faře. My z Březníka jsme byli překvapeni, že v Náměšti jsou samí mladí. "Nejsme již na to staří? ptala se jedna paní. A tak jsem řekla: "Určítě si myslím, že ne. Každý nachází pravého Boha a pravou víru jindy. I když jsme byli ve víře vychováni a podle víry se snažíme žít, asi jsme ještě nebyli na tuto svátost připraveni."

Byl to krásný rok přípravy, kdy jsme se těšili na každou druhou středu, kdy otec Jan za námi do Březníka přijel. S úsměvem na tváři, s kytarou a velkou kabelou v ruce. Přípravu jsme zakončili 9-tidenní novénou k Duchu svatému. A byl tu již zmíněný 8. říjen. Děkujeme otci Janovi za to, že nás k biřmování připravil.

                                                                                              Marie Sobotková