Výtěžek z Misijního jarmarku 2012

23.10.2012 18:56

Třetí neděle v říjnu je na celém světě slavena jako  Misijní neděle.

V naší farnosti se v rámci této neděle konal již 3. Misijní jarmark, jehož výtěžek činí 12.832,- Kč a poprvé se také konal ve Vícenicích, kde výtěžek je 2.288,- Kč. 

Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k tomu, že naše farnost může odeslat na účet Papežského misijního díla 15.120,- Kč.

Všem dárcům Pán Bůh zaplať.