Výtěžek postní almužny v našich farnostech

09.05.2009 21:40

Také v našich farnostech probíhala v postní době sbírka, kterou organizovala Charita - Postní almužna. Farníci si mohli vzít na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní skládací papírovou schránku, kterou si doma složili a během celé doby postní do ní mohli "střádat". Zvlášť vhodné to bylo pro rodiny, jako nástroj při prožívání doby postní s dětmi. Ke konci postní doby, na Květnou neděli mohli farníci donést své pokladničky do kostela, kde je uložili na určené místo a při mši svaté byly v obětním průvodu přineseny k oltáři.

V Náměšti bylo odevzdáno 59 schránek s výtěžkem 11.148.50 Kč , v Hartvíkovicích 19 schránek s výtěžkem 4.420 Kč a v Březníku 16 schránek s výtěžkem 1.890 Kč.

ZE SRDCE DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘISPĚLI, ZA PROJEV MILOSRDNÉ LÁSKY.


postní_almužna_Hartvíkovice.doc (595 kB)
postní_almužna_Náměšť.doc (595 kB)
postní_almužna_Březník.doc (595 kB)

Almužna je výrazem odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým.