Výtěžek Postní almužny 2011

20.08.2011 19:28

Vážený otče, milí farníci, v postním období 2011 došlo v brněnské diecézik obnově starobylé postní tradice - almužny. Výsledek za farnosti: Náměšť n.Osl. - 7654,- Kč (35 schránek), Březník - 1671,- Kč (12 schránek), Hartvíkovice - 4.723,- Kč (12 schránek). Oblastní charita Třebíč shromáždila za všechny farnosti děkanství třebíčského a moravskobudějovického při Postní almužně celkem 314 schránek, které obsahovaly 64 283,- Kč. Tyto dary budou použity na projekty: Středisko rané péče Třebíč (na terapeutický pobyt pro rodiny s malými dětmi se zdravotním postižením - 15 000 Kč), Poradna Ruth Třebíč (na realizaci programů pro rodiny - 21 196 Kč), AL PASO (na realizaci projektu, který pomáhá osobám vracejícím se z výkonu trestu (9370 Kč), K-centrum Noe Třebíč (na pracovní rehabilitaci osob drogově závislých (1356 Kč), Domácí hospicová péče Třebíč (na zdravotní materiál - 2072 Kč), Humanitární pomoc: provoz charitního šatníku a humanitární pomoc pro Ukrajinu - 2889 Kč), Dům sv. Antonína (1000  Kč), Ambrela - Komunitní centrum pro děti a mládež Třebíč (na výchovný a vzdělávací pobyt pro klienty střediska (10 000 Kč), Likvidace lepry (1500 Kč). Jménem těch, kterým se díky Vám dostala pomocná ruka, upřímně děkuji.

                                                                       Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč