Výstava v katedrále na Petrově připomíná historickou návštěvu Svatého otce v Brně

06.10.2009 08:11

 

Od 1.10.2009 až do konce října je v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně otevřena malá výstava připomínající historickou návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v brněnské diecézi.

 

 

 

Na malé ploše jsou k vidění především předměty úzce související s liturgií, kterou papež v Brně-Tuřanech slavil. Konkrétně jde o papežův liturgický oděv, který brněnskému biskupství zanechal na památku. Dále je vystaven ornát, který měli na sobě všichni přítomní biskupové, je zde kalich a patena, které Svatý otec při liturgii používal, svícny z o obětního stolu, konvičky, kalichy pro koncelebrující kněze, oltářní kříž, kadidelnice a další.

Vystavena je rovněž pamětní vatikánská medaile, na jejímž líci je podobizna Svatého otce Benedikta XVI., na rubu reliéf svatého Václava. Návštěvníci mohou vidět i osobní dary, které si vyměnil papež s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem. Ten věnoval Svatému otci mikulčický kříž, nejstarší nález na území brněnské diecéze. Svatý otec věnoval brněnskému biskupovo na památku kalich a patenu, které biskup Cikrle poprvé použil při děkovné bohoslužbě 1.10.2009 v 17.30 hodin.

Při bohoslužbě předal biskup jako poděkování za obětavou službu při přípravě návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v Brně přítomným vedoucím jednotlivých pracovních týmů, jejich pomocníkům, organizátorům a dobrovolníkům pamětní obrázek Svatého otce a DVD se záznamem brněnské mše.

V závěru bohoslužby byl přečten list, který biskup Vojtěch Cikrle s věřícími brněnské diecéze zašle jako poděkování Svatému otci.