Výsledky Tříkrálové sbírky

29.01.2015 18:08


Farní charita v Náměšti nad Oslavou děkuje všem lidem dobré vůle, kteří ve dnech 1. - 14. ledna 2015 přijali koledníky a přispěli na Tříkrálovou sbírku.
Tato sbírka, navazující na staré zvyky, se stala v naší zemi již tradicí a je rok od roku úspěšnější.  Darovali jste o 8 500 Kč více než loni.
V Náměšti a okolních vesnicích 29 skupinek vykoledovalo 142 183 Kč.


Z toho :

Náměšť                     68 619 Kč            
Ocmanice                   8 580 Kč     
Vícenice                   10 840 Kč  
Zňátky                        5 784 Kč    
Otradice                      2 631 Kč         
Jedov                          2 168 Kč
Popůvky                      3 335 Kč        
Naloučany                   7 469 Kč
Sedlec                         7 550 Kč
Třesov                         5 243 Kč
Hartvikovice               19 964 Kč

Dík patří dětem, v mnoha případech ještě docela malým, kteří se sbírky zúčastnily, jejich doprovodu  i rodičům.
Všichni dárci i koledníci jste zahájili nový rok dobrým skutkem, a to je určitě dobré vykročení.
Ať je tento rok pro Vás dobrým rokem. Prožijte ho ve zdraví a v radosti.
Díky za všechny, kterým jste pomohli.

Všem farníkům přejeme Boží požehnání a vše dobré.  Pán Bůh zaplať.


Za farní charitu Náměšť nad Oslavou                 
                                                            Anna Suchá