Výsledky soutěže Dobrodružství s apoštolem Pavlem

18.05.2009 22:37

Řada žáků z našich farností se v letošním roce sv. Pavla zapojila do vědomostní soutěže „Dobrodružství s apoštolem Pavlem. V celé brněnské  diecézi se  ve farních kolech (v obou fázích!) zapojilo cca 1 350 soutěžících ve všech třech věkových kate­goriích a do děkanátních kol postoupilo 523 sou­těžících.

Pro děkanátní kola bylo utvořeno celkem 7 oblastí. Byly tvořeny buď jedním, nebo více děkanáty tak, aby v každé oblasti byl přiměřeně stejný počet soutěžících.

Děkanství třebíčské, jihlavské a telčské soutěžilo společně v pondělí 4. května  v Třebíči-zámku. Za tím účelem Muzeum Třebíčska pronajalo kamenný sál (1. patro Muzea). Některé disciplíny proběhly také v bazilice a kolem baziliky  sv. Prokopa.

Součástí děkanátního kola soutěže byl vědomostní test, dosti obtížný (prvních 20 min. pracovali žáci bez pomůcek, na posledních 5 minut si mohli otevřít Nový Zákon), po něm následovala hra ve skupinkách a po obědě užší finále, do kterého se probojovalo 6 nejlepších z každé kategorie.

V příloze jsou uvedeny přehledné výsledky soutěže Dobrodružství s apoštolem Pavlem, které se konalo v pondělí 4.5.2009 v Třebíči pro děkanství třebíčské, telčské a jihlavské. Pro Vaši informaci jsou zde připojeny i podrobné listiny se soutěžícími všech tří věkových kategorií. Na stránkách Roku svatého Pavla v rubrice "Soutěže" budou uveřejněny pouze tři vítězové v každé věkové kategorii (a v každé oblasti):

Výsledky - první 3 místa za I. - III. kategorii.doc (32,5 kB)

Výsledky - kategorie I.doc (76 kB)

Výsledky - kategorie II.doc (67,5 kB)

Výsledky - kategorie III..doc (56,5 kB)