Výročí poutních míst - Vranov u Brna a Křtiny u Brna

29.12.2009 08:13

 Poutní místo Vranov u Brna si v roce 2010 připomíná 770. výročí zjevení Panny Marie

Jedno z nejvýznamnějších poutních míst Vranov u Brna bude rok 2010 prožívat jako jubilejní, protože od zjevení Panny Marie vranovské uplyne 770 let.

Při příležitosti prožívání jubilejního roku 770. výročí zjevení Panny Marie Vranovské uděluje brněnský biskup Vojtěch Cikrle v roce 2010 milost plnomocných odpustků pro poutní kostel na Vranově u Brna, a to v první soboty v měsíci a během poutního období v září a říjnu roku 2010.

Další informace o poutním místě, o programu poutí a programu v Duchovním centru sv. Františka z Pauly:

telefon 541 239 023

e-mail: dc-vranov@katolik.cz

WWW: https://dc-vranov.katolik.cz

 

Poutní místo Křtiny u Brna si v roce 2010 připomíná 800. výročí zjevení Panny Marie

Jedno z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze, Křtiny u Brna se Santiniho chrámem Jména Panny Marie, bude rok 2010 prožívat jako jubilejní, protože od zjevení Panny Marie Křtinské uplyne 800 let.

Jak uvádí P. Tomáš Prnka na internetových stránkách farnosti: „Podle tradice se roku 1210  zjevila Panna Maria Křtinská v blízké Bukovince na rozkvetlém kaštanu. První písemnou zprávu přináší papežská listina z roku 1237. Největší rozkvět prožívaly Křtiny v 17. a 18. století. V první polovině 18. století byla postavena i nynější barokní svatyně dle návrhu architekta Giovanni Santiniho. Křtiny se v té době staly střediskem duchovní obnovy celé Moravy a byly nazývány První Ave.“

 Návštěvníci mohou ve Křtinách vidět také jednu z největších zvonoher u nás.

 

Při příležitosti prožívání Jubilejního roku 800. výročí zjevení Panny Marie ve Křtinách uděluje brněnský biskup Vojtěch Cikrle milost plnomocných odpustků pro poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách, a to od 1. května do 21. listopadu 2010.

Další informace:

Telefon: 516 439 189

WWW: https://krtiny.katolik.cz