Votivní mše sv. a přednáška s přítomností relikvie

02.11.2014 14:08

Římskokatolická farnost Náměšť nad Oslavou

a

Modlitební liga bl. Karla za mír mezi národy

vás zvou na

votivní mši svatou a přednášku s přítomností relikvie

našeho posledního císaře a českého krále

bl. Karla I. Rakouského

 

19. 11. 2014

Program:

17. 00 Votivní mše svatá s přítomností relikvie bl. císaře Karla

18.00 Přednáška s promítáním na faře

Téma: Blahoslavený císař a král Karel I., jeho vztah k Bohu, k lidem a naší zemi

/ Dr. Jana Balharová, koordinátorka Modlitební ligy bl. Karla za mír mezi národy na Moravě a členka historické komise procesu blahořečení Boží služebnice Zity./

 

Možnost zakoupení knih o bl. Karlovi a Boží služebnici Zitě

z produkce Kartuziánského nakladatelství

 

Pozvánka ZDE