Víra jako vztah

28.03.2011 21:57

     Prožíváme nyní postní dobu a každý z nás věřících se jistě někdy pozastaví nad nějakou větou či slovem z evangelia. Kdo chtěl, mohl prožít chvíle duchovní obnovy s O. Adamem Ruckim. Chtěla bych se s vámi podělit o pár myšlenek. O. Adam toho řekl dost, mě jen zůstala v paměti věta, která je zároveň nadpisem tohoto příspěvku.

O. Adam má bezesporu dar zaujmout posluchače a to tím, že používá výstižná přirovnání. Tak tomu bylo i případě, že víru jako vztah přirovnal ke vztahu dvou zamilovaných lidí.

     Všichni, kdo žijeme v manželství, a tudíž jsme procházeli vztahem zamilovanosti, si musíme přiznat, že výraz „nemám čas“ se v našem slovníku vůbec nevyskytoval. Přáli jsme si, aby tento vztah stále pokračoval a jistě jsme přemýšleli, čím ho můžeme obohacovat a co do něho vůbec nepatří. A otázka, kdy se zase příště setkáme, byla v našich myšlenkách úplnou samozřejmostí. Že to bylo období krásné, které směřovalo do svátostného manželství, o tom nepochybujeme.

     A nyní si položme otázku: Můžeme toto přirovnání použít i ve vztahu víry v Pána? Zkusme si odpovědět, co nám v tom brání. Je On tím, kdo náš život přetvořuje do krásy? Je On tím, kdo jediný nám pomůže ve všech těžkostech života? Je On tím, kdo celému našemu životu dává smysl?

     Poprosme Ducha Svatého, ať nám pomůže, abychom na tyto otázky odpověděli kladně. Kéž čas tohoto postního období není pro nás časem pouze přežitým, ale prožitým.    

                                                                                                              Marie