Vánoční besídka dětí

10.12.2009 08:17
zveme všechny farníky na tradiční vánoční besídku, která se uskuteční 25. 12. 2009 ve 14 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti. Vánoční scénku "... A vy nás příjmete?" sehraje schola Plamínky, děti a mládež farnosti.