V Brně připomenou 400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra

12.02.2009 13:17

Při příležitosti 400 výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra v Brně na Petrově bude v sobotu 21. 3. v 10.00 hodin slavena v katedrále sv. Petra a Pavla slavnostní bohoslužba za účasti apoštolského nuncia Mons. Diega Causera, moravského metropolity, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, a dalších českých a moravských biskupů.

Brno: Letos 22.3. uplyne čtyři sta let ode dne, kdy v tehdejším kapitulním chrámu na Petrově v Brně přijal z rukou světícího biskupa Civalliho kněžské svěcení svatý Jan Sarkander, kněz a mučedník. V sobotu 21. března v 10.00 hodin bude na stejném místě, v nynější katedrále sv. Petra a Pavla, slavena bohoslužba, na níž přislíbil účast apoštolský nuncius Mons. Diego Causero a moravský metropolita, olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner spolu s  dalšími českými a moravskými biskupy.

S Brnem je světec spojen ještě jednou událostí – před kněžským svěcením 22.3. 1609 na Petrově přijal dne 19. března1609 v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) v Brně i jáhenské svěcení z rukou olomouckého biskupa Františka kardinála Dietrichštejna.

Informace o sv. Janu Sarkandrovi, knězi-mučeníkovi (1576-1620), který byl svatořečen papežem Janem Pavlem II. v Olomouci dne 21.5.1995 jsou k dispozici např. na internetových stránkách

 https://www.ado.cz/poutni/sarkander/sarkander.htm