Tříkrálová sbírka

11.02.2013 00:20

Tříkrálová sbírka se  v letošním roce uskutečnila již po dvanácté. A opět úspěšně. Získala si místo v srdci všech cítících lidí. V našem městě začala 5. 1. 2013 průvodem Tří králů na Masarykově náměstí a skončila 14. 1. 2013. Díky obětavým koledníkům a štědrým lidem se letos vybralo v našem městě a okolních vesnicích 124 297 Kč.

Náměšť nad Oslavou: 62 224,-

                Ocmanice                        7 742,-

                Vícenice                         11 100,-

                Zňátky                             4 785,-

                Otradice                          1 817,-

                Popůvky                          1 192,-

                Třesov                            4 655,-

                Hartvíkovice                  16 385,-

                Okarec                            2 528,-

                Naloučany                       4 957,-

                Sedlec                            6 915,-

Sbírka se zaměřuje na pomoc nemocným, postiženým, seniorům, matkám v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí.

SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ neboli SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ je významným církevním svátkem, váže se k němu  také mnoho lidových tradic a zvyků.

Jména tří mudrců – králů měla zřejmě symbolizovat významná kulturní  centra  starověkého Východu. Symbolické je i to, že zástupci těchto civilizací šli hledat Krista a poklonit se mu.

Kašpar – strážce pokladů

Melichar – můj král je světlo

Baltazar – ochraňuj můj život, králi

Symbolické jsou i dary Tří králů narozenému Spasiteli – Kristu:

Zlato – označovalo královskou důstojnost a moc – znamená, že Ježíš je král

Kadidlo – označovalo duchovní sílu a oběti – znamená, že Ježíš je Bůh

Myrha – byla znamením lidství – znamená, že Ježíš je člověk a bude trpět

Biblická a lidová tříkrálová tradice byla motivací pro vznik Tříkrálové sbírky v naší zemi.

Děkujeme zaměstnancům Městského úřadu Náměšť nad Oslavou a všem občanům, kteří pomohli. Přejeme v roce 2013 hodně radosti, zdraví a pohody.

 

Za Farní charitu Náměšť nad Oslavou

                                                                                                                                             Anna Suchá