Tříkrálová sbírka

04.02.2012 21:40

Tříkrálová sbírka, pořádaná Českou katolickou charitou, proběhla ve dnech 1. – 14. 1. 2012 také v našem městě a stala se už tradicí. Díky štědrým lidem a obětavým koledníkům se letos vybralo 129 240 Kč. Z toho: Náměšť n. O. 66 951 Kč, Ocmanice 8 632 Kč, Naloučany 5 440 Kč, Vícenice 10 275 Kč,Zňátky 4 820 Kč, Jedov 3 486 Kč, Otradice 1 665 Kč, Hartvíkovice 14 009 Kč, Sedlec 7 322 Kč, Třesov 5 440 Kč, Popůvky 1 200 Kč.

Tříkrálová sbírka z loňského roku podpořila tyto projekty:

•Humanitární pomoc lidem postiženým zemětřesením v Japonsku v březnu 2011

•Humanitární pomoc pro oblasti postižené hladomorem – Somálsko

•Důstojný život – adopce seniorů a zdravotně postižených osob na Zakarpatské Ukrajině

•Pečovatelská služba – Tjačiv, Ukrajina

•Charitní pečovatelská služba v rodinách Třebíč

•Realizace projektu K – centrum Noe – středisko pracovní rehabilitace „Druhá šance“

•Domácí hospicová péče Třebíč – nákup oxygenerátoru

•AL PASO –podpůrný sociání program

•Projektová dokumentace pro stavbu Domova pro matky Třebíč a Střdiska rané péče Třbíč

•Podpora projektů farníh charit

 

Děkujeme Vám všem, kteří jste pomohli lidem v nouzi. A těch potřebných bohužel neubývá. Děkujeme také 75 dětem a jejich doprovodu, kteří nezištně věnovali svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Bůh Vám vše dobré odplatí.

Přejeme Boží požehnání, radost a vše dobré v tomto roce.