Tříkrálová sbírka

15.01.2009 13:46

Rok uplynul jako voda. Oslavili jsme Vánoce, rozloučili se se starým rokem, přivítali nový, a už je tu svátek Tří králů se slavnostním průvodem na náměstí a každoroční Tříkrálová sbírka pro Charitu.

Také v letošním roce byla sbírka úspěšná. Většina dárců nezapomněla na potřebné lidi ani v nejisté hospodářské situaci.

V letošním roce se vybralo celkem v našich třech farnostech a přilehlých vesnicích 123 156 Kč. Z toho:

Náměšť 56 655 Kč

Vícenice 9 202 Kč

Hartvíkovice 10 157 Kč

Naloučany 5 299 Kč

Březník 14 000 Kč

Ocmanice 7 576 Kč

Popůvky 3 390 Kč

Zňátky 4 016 Kč

Třesov 3 901 Kč

Jedov 2 560 Kč

Kuroslepy 6 400 Kč

Sedlec ke 5 873 Kč

V Náměšti se sbírky zúčastnilo 8 skupin, tj. 24 dětí a 8 dospělých. Dalších 11 skupin koledovalo v okolních vesnicích. Děkujeme všem dětem i dospělým za jejich dobře odvedenou práci. Není lehké chodit v mrazu dům od domu, zvlášť pro malé děti. Koledníky hřeje pomyšlení, že to dělají pro dobrou věc. Stále je ve světě hodně bídy a bolesti a vy jste, děti, trošičku přispěly k jejich zmírnění. Až budete večer usínat v teplé postýlce, můžete si říct, že jste vykoledovaly třeba na teplou přikrývku pro dítě, které přišlo o domov přírodní katastrofou nebo zlobou lidí. A to není málo. Ten pocit vám pohladí dušičku a bude se vám hezky usínat.

Stále se potýkáme s nedostatkem koledníků. Pomáhají nám i děti z okolních vesnic, ale stále je nás málo. Bylo by potřeba dalších 9 dětí, aby se město obešlo za půl dne. Koledování by bylo pro děti příjemnější, nikdo by nemusel mrznout. Také mládež každoročně vyzývám, aby pomohla, až na pár výjimek však neúspěšně. Starší 15ti let mohou chodit s pokladničkami. Nebojte se toho, spousta lidí už koledníky velmi pěkně přijímá, starší občané už na ně čekají. Jednou vám Pán Ježíš řekne: „Já jsem byl to chudé dítě, starý, opuštěný člověk, mně jste pomohli.“ Proti tomu je něčí posměšek úplná nicotnost. Přemýšlejte, to stojí za zamyšlení. Máte na to rok, těším se, že otevřete svá srdíčka a příští rok nám pomůžete.

Děkuji vám všem za vaše dary, za lásku, soucit a vlídné přijetí koledníků. Pán Bůh zaplať.

Všem přejeme Boží požehnání, zdraví, radost a pokoj v novém roce.

Za farní charitu v Náměšti n/O.

Anna Suchá