Tříkrálová sbírka 2011 - výtěžek

08.02.2011 12:26

Farní charita v Náměšti n.O. děkuje všem dobrým lidem, kteří ve dnech 2. – 12. 1. 2011 přijali koledníky a dle svého uvážení a možností přispěli na Tříkrálovou sbírku.

Díky vaší štědrosti a obětavosti koledníků se letos vybralo 112.188 Kč. Z toho:

Náměšť n. O. 64 982 Kč,

Hartvíkovice 12 711 Kč,

Ocmanice 7 371 Kč, 

Vícenice 9 829 Kč,

Zňátky 5 265 Kč,

Jedov 3 540 Kč,

Třesov 5 440 Kč,

Popůvky 3 050 Kč.

Letošní sbírka bylo 5 000 Kč úspěšnější než loňská. Znamená to, že dobrých lidí, kteří nejsou lhostejní k utrpení druhých, neubývá.

Děkuji 66 malým i velkým koledníkům, jejich doprovodu a rodičům. Využili jste možnosti zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých. Ať ve vás snaha pomáhat zanechá radost a pocit uspokojení. Mám radost z toho, že se zapojuje stále více dětí z nevěřících rodin. Také díky nim se nám daří obejít celou Náměšť.

V sobotu, na závěr sbírky, přijeli ochotníci z Velké Losenice a na poděkování dárcům zahráli u kostela baladický příběh nazvaný „Čtvrtý z mudrců“. Bylo to krásné zakončení celé akce.

Do nového roku vám přejeme hodně zdraví, Božího požehnání, radosti a pokoje. Pán Bůh ať vás odmění za vše dobré.

Za farní charitu             Anna Suchá