Tříkrálová sbírka 2010

24.01.2010 09:49

 

„Bohatí jsme ne tím co máme, ale tím, co dáváme“

                         misionář Peter Krenický

 

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domu K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou.

 

Tato tradice po roce 1948 postupně vymizela a byla znovu oživena až po roce 1989. Česká charita dala tříkrálovému koledování nový rozměr a smysl. Od roku 2001 v naší republice každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dobré vůle, zda by přispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

 

Letošní sbírka proběhla ve dnech 1. - 14. ledna 2010. 33 koledníků s doprovodem se po průvodu Tří králů rozešlo po domech a během dvou dnů díky štědrosti lidí vykoledovali v Náměšti 61 733 Kč. Společně s okolními vesnicemi to bylo 140 469 Kč.

Z toho: Ocmanice           6 207 Kč

             Vícenice            9 739 Kč

             Znátky               4 981 Kč

             Naloučany          4 632 Kč

             Jedov                 2 925 Kč

             Hartvíkovice    14 279 Kč

             Sedlec               6 136 Kč

             Třesov               4 093 Kč

             Popůvky             3 420 Kč

             Březník            15 634 Kč

             Kuroslepy          6 690 Kč

 

Každým rokem koledníků přibývá, letos to bylo 33 dětí v Náměšti a 30 dětí v okolních vesnicích. Zúčastnily se i děti z nevěřících rodin. Mám z toho velkou radost, protože učit se milosrdenství a pomáhat druhým neplatí jen pro věřící. Otec arcibiskup Graubner při promluvě ke koledníkům řekl:“Kdo má odvahu konat dobro, ten pocítí radost a štěstí…“.

Věřím, milé děti a všichni zúčastnění, že jste tu radost pocítili. A radost budou mít i ti, kterým jste pomohli. Vám všem i všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 

Všem farníkům přejeme Boží požehnání, zdraví, radost a pokoj v novém roce.

 

Za Farní charitu v Náměšti nad Oslavou            

Anna Suchá