Světové dny mládeže

05.03.2011 20:54

Světové dny mládeže jsou mezinárodním setkáním, které je organizované katolickou církví, spojuje mladé lidi celého světa – katolíky, křesťany jiných vyznání a všechny lidi dobré vůle. Předsedá jim Svatý otec a slaví se každé tři roky.

Světové dny mládeže vznikly v roce 1984 na Květnou neděli. Papež Jan Pavel II. svolal římskou mládež, aby s ním slavila Svatý rok vykoupení. Jejich nadšení překonalo všechna očekávání.  V roce 1985 napsal papež mladým po celém světě list a brzy začalo dobrodružství Světových dní mládeže.

Tyto Světové dny mají za cíl ukazovat světu živou víru v Ježíše Krista, Božího Syna a Spasitele. Mají také podporovat angažovanost mladých v církvi, radovat se z víry a přemýšlet o odkazu, který vždy vybírá papež při této příležitosti.
Oslava XXVI. Světových dní mládeže bude v hlavním městě Španělska, v Madridu, od 16. do 21. srpna 2011.

Mottem jsou slova sv. Pavla: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry.“ (srov. Kol 2,7)

Některé informace k setkání v Madridu

Cena:

Balíček poutníka: 163 €

(zahrnuje během programu Světového dne mládeže 16.-21.8. ubytování a stravu, úrazové pojištění, městskou hromadnou dopravu, batoh poutníka, volný vstup na kulturní aktivity Festivalu mládeže)

Dar do Fondu solidarity 10 € na podporu účasti mladých z ekonomicky slabších zemí.

Cena dopravy autobusem: odhadovaná cena 4 900 Kč

Celková cena: 4 900 Kč + 173 € = 9 400 Kč (dle kurzu 26,00 Kč/€)

Stravování během Dní v diecézích je na vlastní náklady.

Doprava

Předpokládáme dopravu autobusy se zastávkami na zajímavých místech a pro účast na Dnech v diecézích.

Dopravu do Španělska je možno si samozřejmě organizovat i individuálně, avšak v takovém případě nebude možno využít případné dotace ze Sekce pro mládež ČBK a diecézí.

I v případě individuální formy dopravy velmi doporučujeme společnou registraci a účast na programu Českého národního centra.

Ubytování

Účastníkům s objednaným ubytováním připraví organizace WYD skromné podmínky přijetí ve školách, tělocvičnách, farnostech nebo v rodinách.

Všichni si musí vzít spacák a karimatku! Z 20. na 21. srpna 2011 po slavení vigilie přenocují účastníci pod širým nebem v areálu Cuatro vientos (Čtyři světové strany).

Pojištění do zahraničí si hradí každý poutník sám.

Protože další světové setkání v Evropě se bude konat pravděpodobně za 6 let, zveme všechny mladé z našich farností k účasti na této jedinečné události. Nebojte se finanční zátěže, snažte se něco našetřit a rodiče a prarodiče a farnost Vám pomohou. 

Modlitba za Světové dny mládeže

Připoj se k modlitbě, kterou se modlí česká církev za Světové dny mládeže v Madridu.

Pane Ježíši Kriste,
jsi naší jistotou a pokojem.
Pomáhej nám žít poctivě a pravdivě,
aby naše svědectví o Tobě
pronikalo k srdcím všech.
Prosíme Tě za přípravu
Světových dnů mládeže v Madridu
a za všechny mladé lidi,
kteří se na tuto pouť vydají.

Na přímluvu Panny Marie
nám dej svého Svatého Ducha,
který promění naše srdce.

Zdrávas Maria...