Svatý otec na Pražském hradě ( + Plný text projevu Svatého otce a projevu prezidenta republiky)

26.09.2009 20:56

V 16.25 hodin přijel papež Benedikt XVI. za zvuku fanfár na Pražský hrad. V Trůnním sále ho očekával prezident republiky Václav Klaus s chotí. Papež se zapsal do Pamětní knihy Pražského hradu a pokračoval v soukromém setkání s prezidentským párem. Ve stejné době se předseda vlády ČR Jan Fischer setkal s kardinálem-státním sekretářem Tarcisiem Bertonem.

Kolem 17. hodiny bylo soukromé setkání prezidenta a Svatého otce zakončeno předáním daru. Svatý otec pak pozdravil předsedu Senátu PČR Přemysla Sobotku, předsedu Poslanecké sněmovny PČR Vladislava Vlčka a předsedu vlády ČR Jana Fischera.

Setkání se zástupci veřejného života zahájil prezident Václav Klaus. V zápětí se přítomní zaposlouchali do koncertu České filharmonie Antonína Dvořáka: "Te Deum, op. 103".

Svatý otec ve svém proslovu připomněl dvacáté výročí pádu totality, při kterém si zvláště mladí lidé znovu kladou otázku po povaze získané svobody. Papež říká, že lidská svoboda souvisí s pravdou a dobrem. Křesťanství by dle jeho názoru mělo hrát rozhodující roli v utváření duchovního a kulturního dědictví této země. Připomněl, že v minulosti byly i konflikty, které ale skrze křesťanský smysl pro usmíření byly urovnány. A otázal se, zda právě toto není přístup, který současná Evropa potřebuje?

Jako největší službu na cestě pokroku označil odvahu jasně vyřknout pravdu. Povolání Evropy vidí v prosazování dobra, pravdy a krásy ve prospěch jednotlivců i národů. Zdůraznil úkol pomáhat mladým lidem v úsilí o morální ctnosti a život v lásce a dobru tím, že před ně postaví velké ideály.

V návaznosti na heslo prezidentské standardy: Pravda vítězí, řekl, že pravda nezvítězí násilím, ale svědectvím života lidí pevných zásad, nezištných a schopných dialogu. Protože žízeň po pravdě je vložená do srdce každého člověka aby ho vedla k hledání spravedlnosti a míru. Ujistil všechny přítomné, že v modlitbě pamatuje na to, aby jejich služba byla inspirována touto pravdou.

Plný text projevu Svatého otce naleznete na webu vatican.va, projev prezidenta republiky na stránkách hrad.cz.

 

Fotografie

https://www.navstevapapeze.cz/clanky/Fotografie-ze-setkani-s-politiky/fg/Setkani-s-politiky