SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI

23.05.2013 22:42
Římskokatolická farnost Náměšť n. Osl. si Vás dovoluje pozvat na
SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI - pátek 21. 6. - neděle 23. 6.

Program:

Pátek 21. června, kostel sv. Jana Křtitele

    18:00 - mše svatá

    19:00 - přednáška ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D Th.D - Cyrilometodějská misie a její dědictví

Sobota 22. června, areál farní zahrady

    19:00 - svatojánský oheň, živá hudba, občerstvení

    21:30 - filmový klub pod širým nebem

Neděle 23. června

      9:00 - Slavnostní poutní mše svatá k patronu kostela sv. Janu Křtiteli

    14:00 - Svátostné požehnání14:

    14:30 - Farní den v areálu farní zahrady - živá hudba k poslechu a tanci, občerstvení, program pro děti 

Pozvánky:

Program Svatojánských slavností

Sobotní večer