Soutěž k roku svatého Pavla (únor a březen 2009)

13.02.2009 20:30

Soutěž k roku svatého Pavla (únor a březen 2009)

13.02.2009 10:44

Od prosince probíhá v naší diecézi literární a výtvarná soutěž o sv. Pavlovi. Přiblížily se termíny odevzdání prací: 28.únor 2009 – termín dodání prací do literární soutěže „Apoštol Pavel v 21.století“, 31. březen 2009 – termín dodání obrázků do výtvarné soutěže „Apoštol Pavel očima dětí“. Tímto všechny děti i dospělé zveme k účasti. Podrobnosti k oběma soutěžím byly uvedeny v prosincovém čísle Rozsévače. Je možné je nalézt také na stránkách www.biskupstvi.cz/roksvatehopavla.

Jako další soutěž vyhlašuje biskupství brněnské pro žáky základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií vědomostní soutěž Dobrodružství s apoštolem Pavlem.

Soutěž má následující věkové kategorie:

  1. kategorie – žáci 3. a 4. třídy ZŠ
  2. kategorie – žáci 5. a 6. třídy ZŠ
  3. kategorie – žáci 7. až 9. třídy ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Vědomostní soutěž bude mít 2 kola: farní a děkanátní. Cílem je seznámit se s jednou z nejvýznamnějších osobností církevních ději – sv. Pavlem, apoštolem národů, poznat jeho život a dílo, a uvědomit si souvislost s námi.

Farní kola proběhnou v únoru a březnu 2009. Žáci dostanou otázky domů v týdnu od 15. do 22. 2. 2009, po vypracování je odevzdají v náboženství nebo v kostele do neděle 8. 3. 2009. Informace mohou zjišťovat různým způsobem (hledat v Písmu sv., na internetu, v knihách, ptát se dospělých). Druhou částí farního kola, které proběhne v pátek 13. 3. 2009 v 15 hod. na faře, bude soutěžní test a hra. Výsledky obou kol se sčítají, nejlepší postoupí do děkanátního kola. Všechny děti tímto srdečně zveme k účasti, aby se nebály a pustily se společně s ostatními kamarády a spolužáky do dobrodružství s apoštolem Pavlem. Bližší podrobnosti budou oznámeny v kostele a také v náboženství. Pokud by někdo otázky v náboženství nedostal, ať se přihlásí na faře nebo u paní katechetky.