Slovo otce Jana - září 2012

01.09.2012 22:52

Milí farníci, pro naše děti začalo od  září nové období, skončily jim pohodové  dny prázdnin a začalo období nového školního roku. Nový začátek zažívají v těchto dnech i  kněží, kteří   nastupují na svá nová působiště. Také na faru v Jinošově nastupuje od 11. září nový kněz - P.Josef Požár, bývalý farář náměšťský. Bude mít  na starosti farnosti Jinošov a Březník. Přejeme mu do jeho služby hojnost Božího požehnání a dostatek ochotných a obětavých spolupracovníků.

10. září oslaví své 50. narozeniny P.Pavel Bublan, který také několik let v Náměšti působil. Přijede mezi nás v neděli 16. září, aby sloužil poutní mši sv. u kaple Jména Panny Marie v Okarci  Všichni jste na tuto pouť srdečně zváni. Mše sv. bude v Okarci ve 14 hodin.

Od 17. září začne na našich školách výuka náboženství. V Náměšti začnou také pravidelné mše sv. pro děti a další aktivity.

Protože se náměšťská farnost připravuje na lidové misie, které od 17. listopadu povedou otcové redemptoristé,  uvádíme další pokračování článku o lidových misiích.

Boží požehnání a ochranu Panny Marie do nového školního roku přeje P.Jan Nekuda