Slovo otce Jana - únor 2012

04.02.2012 23:01

Na konci občanského roku řekl papež Benedikt  XVI. ve vatikánské bazilice ve své homilii krásná slova: "Další rok se chýlí ke konci a čekáme na ten příští. Vždy s rozechvěním, touhami a očekáváním. Vezmeme-li do úvahy životní zkušenost, udivuje nás, jak je život v podstatě krátký a prchavý. Proto si nezřídka klademe otázku: jaký smysl můžeme dát svým dnům? Jaký smysl můžeme dát zejména dnům naplněných námahami a strastmi? Tato otázka prostupuje dějiny, ba dokonce srdce všech generací a každé lidské bytosti. Na tuto otázku však existuje odpověď. Je vepsána ve tváři Dítěte, které se narodilo před dvěma tisíci roky v Betlékě a dnes je Oním Živým, který vstal navždy z mrtvých. Do lidstva raněného mnoha nespravedlnostmi, špatnostmi a násilím proniká překvapivým způsobem radostná a osvobozující novost Krista Spasitele, který nám v tajemství svého Vtělení a svého Narození umožňuje rozjímat Boží dobrotu a něhu. Věčný Bůh vstoupil donašich dějin a zůstává zde jedinečným způsobem přítomen v osobě Ježíše, svého Syna, jenž se stal člověkem, našeho Spasitele; přišel na zem, aby radikálně obnovil lidstvo, vysvobodil je z hříchu a smrti a pozvednul člověka k důstojnosti dětí Božích."

Bůh nám v Ježíši Kristu nabízí podanou ruku, proto se v důvěře v jeho pomoc vydat i do nového roku. Zároveň se musíme snažit tento vztah s Kristem stále budovat, aby byl živý a opravdový. Když člověk postaví svůj život na Bohu, když se snaží prohloubit svou víru, projeví se to kladně i v rodinách, zaměstnání, ve škole, sousedských i příbuzenských vztazích.

Vynikající příležitostí k oživení víry jsou lidové misie, při kterých lidé nemusejí nikam cestovat, zůstávají ve svých domovech a přitom se mohou zúčastnit duchovní obnovy díky misionářům, kteří za nimi do farnosti přijíždějí. Díky ochotě kněží z řádu redemptoristů se uskuteční lidové misie i v náměšťské farnosti a to od 17. do 25 listopadu 2012. S jejich průběhem budeme postupně seznamováni, naším úkolem bude se za misie dopředu modlit.

V sousední farnosti  došlo na začátku nového roku k uprázdnění místa faráře. Protože musím dočasně zajistit duchovní správu ve farnostech Jinošov a Březník, došlo ke změnám v uspořádání bohoslužeb. Nedělní mše svaté a mše sv. v sobotu večer budou slouženy ve farních kostelích, ve filiálních kostelích budou bývat mše sv. ve všední dny a v sobotu večer jsou naplánovány  bohoslužby slova. Prosím o trpělivost a pochopení s těmito změnami. Přejeme zláště farníkům z Jinošova a Březníku hodně síly a trpělivosti v tomto nelehkém období. Hledejme cesty, jak nenechat neděli bez setkání s Kristem.

Ať Vám v novém roce Bůh žehná. P.Jan Nekuda