Slovo otce Jana - říjen 2012

01.10.2012 22:50

Se začátkem školního roku se znovu rozbíhají různé farní aktivity. Jedním z nich je i výuka náboženství, která je velkou pomocí k naplňování úkolu  předávat víru nové generaci,  vést děti a mládež, aby se setkali s Ježíšem Kristem a navázali s ním osobní vztah. Zkušenost  ukazuje, že vychovávat k víře není dnes nijak snadné. V mnohých oblastech je těch, co chodí do kostela, jen hrstka, slyšel jsem  o jednom knězi, že mu letos na začátku školního roku přišel do náboženství z  celé školy jediný žák a to ještě díky tomu, že ho babička držela, aby neutekl. Děti mají také dnes bohatou  nabídku  kroužků a činností, takže na náboženství často nezbude čas. Přesto jsem  potkal i rodiče, kteří se na věc  dívali tak, že  chtěli, aby se rozvrh  náboženství domluvil ještě před začátkem školního roku, aby podle něho uzpůsobili ostatní kroužky a činnosti.

Svatý otec řekl na jednom setkání římské diecéze, že přibližovat ke Kristu novou generaci je podstatná priorita naší pastorační práce. K tomu řekl, že  "si musíme být vždycky vědomi, že podobné  dílo nelze uskutečnit našimi silami, nýbrž pouze mocí Ducha. Je zapotřebí světla a milosti, které pocházejí od Boha  a působí v nitru srdcí a svědomí. Pro výchovu a křesťanskou formaci je rozhodující modlitba a naše osobní přátelství s Ježíšem: pouze, kdo zná a miluje Ježíše Krista, může uvést bratry do životního vztahu s Ním."

Pro víru je také důležité společenství, že ji můžeme sdílet s druhými, společně něco zažít. Proto je dobře, když mají děti a mládež  možnost se setkávat i mimo kostel, chodit do spolča, zpívat, jezdit na tábory, na výlety.

Měsíc říjen je měsíc růžence a měsíc misií. V Hartvíkovicích proběhne v měsíci říjnu mše sv. s připomínkou 5. výročí konání lidových misií a žehnání nových opravených křížů. Hlavním celebrantem  bohoslužby  bude P.Jindřich Bartoš, děkan ze Znojma. Termín slavnosti bude upřesněn.  

Už jen měsíc zbývá do začátku lidových misií v náměšťské farnosti 17.- 25. listopadu. Během této doby nás  misionáři  dvakrát navštíví, zúčastní se nedělních bohoslužeb a v promluvě se na plánované misie zaměří. Návštěvy misionářů jsou naplánovány na  neděli 14.10. a 11.11.. Naším úkolem je nyní o misiích informovat své známé a připravovat se na ně modlitbou. Modlitba za lidové misie je k dispozici v kostele. Na misie můžeme pamatovat i při společných  růžencových pobožnostech. Sám jsem měl možnost misie už jednou zažít a mohu je vřele doporučit. Je dobré udělat si na ně čas a zúčastnit se nejlépe celého misijního programu.