Slovo otce Jana - prosinec 2011

11.12.2011 23:05

Známé benediktinské heslo říká: Modli se a pracuj.  I v našich farnostech jsme  v uplynulém období  prožili mnohá setkání při práci i při modlitbě. Na farních  zahradách se uklízelo a hrabalo  listí, na  hřbitovech se konaly pobožnosti za zemřelé. Děti z farnosti se vydaly na podzim na společné víkendy, o kterých se můžeme dočíst v tomto čísle Rozsévače. Také se těšíme na vánoční pásma, která si pro nás  připravují.

Na faře v Náměšti proběhlo setkání se zástupci města a s autorem projektu na statické zajištění farní budovy,  jednotlivé místnosti fary jsme nechali vyfotografovat. Rádi bychom uskutečnili postupnou rekonstrukci, je to běh na dlouhou trať. Proto prosím o modlitbu na tento úmysl, zvláště prosme o přímluvu sv. Josefa, který jako ochránce a živitel sv. Rodiny je uctíván i jako patron hospodaření s církevním majetkem.

V době adventní se všichni těšíme a připravujeme na vánoce, kdy si připomínáme a radujeme se z Narození Spasitele. Z toho, že Boží Syn přišel mezi nás, obdaroval nás a stále nás obdarovává svou láskou. Boží Syn přišel na svět v chudém chlévě,  v zájezdním útulku  nebylo pro Svatou Rodinu místo. Važme si toho, že máme zázemí domova, lásku svých nejbližších. Také my máme o vánocích příležitost  je obdarovat,  obdarovat je zvláště svou láskou, dobrotou, odpuštěním. A nejen o vánocích. Tomu nás učí jeden ze světců tohoto měsíce - sv. Mikuláš. Na jednom plakátku, který jsem dostal poštou, se o něm píše:

"Mikuláš je jedním z prvních světců, kteří byli uctíváni jako svatí, aniž byli mučedníky. V čase pronásledování křesťanů se přirozeně stali důležitými ukazateli cesty víry ti, kteří se postavili na odpor pohanské státní moci a svůj život položili za svou víru. V klidných dobách lidé potřebovali nové a jiné vzory.

Mikuláš se lidem do paměti zapsal jako  člověk, který pomáhá. Jeho velikostí nebylo hrdinství, které se nechává mučit, zavřít a popravit. Jeho velikostí byla neustálá každodenní dobrota a laskavost. V jedné legendě se výstižně říká, že všechny možné divy dokážou napodobit také kouzelníci a démoni, takže zůstávají dvojznačnými, ovšem jen jediné je zcela jednozančné a vylučuje jakýkoliv podvod, klam a mam: být po celý život dobrým, po celý život každý všední den žít víru a zachovat lásku."

Přeji Vám radostné a požehnané svátky vánoční.

P.Jan Nekuda