Slovo otce Jana - prázdniny 2012

03.07.2012 10:35

Milí farníci!

Prožíváme obobí předávání vysvědčení a začátku prázdnin a dovolených. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat Vám za  Vaši obětavou službu ve školním roce:

- katechetkám za výuku náboženství,

- vedoucím Motýlků a "Spolča dětí" za pravidelné schůzky a víkendovky s dětmi,

- vedoucím nově založeného souboru Svatojánští broučci za nácviky zpěvu a doprovod při liturgii,

- všem, kdo se zapojovali do přípravy bohoslužeb, oprav, úklidu  a akcí v jednotlivých farnostech,

- těm, kdo připravili nástěnky k roku biřmování, abychom si připomněli, kdy se svátost biřmování v našich farnostech udílela a kdy jsme přijali my osobně.

Měsíc červen a květen byl různými akcemi doslova nabytý. Na farní zahradě v Náměšti proběhl cykloturistický den NABUKO, farní den, festival křesťanské kultury Náměšfest, na farním dvoře a na faře se  kopaly se sondy na zjištění stavu základů fary, vyklízeli se hospodářské místnosti a prostory špýcharu, sbírala se kola v rámci charitativního projektu Kola pro Afriku. Na začátku června se náš kostel otevřel pro návštěvníky při Noci kostelů. Těžko by se tolik akcí mohlo uskutečnit bez ochoty a obětavosti mnoha organizátorů a obětavých pomocníků. Zvláště jim patří naše velké poděkování.

Po řadě konzultací, prohlídek a jednání začíná firma VESAS Třebíč  práce na 1. etapě statického zajištění fary v Náměšti. Odborné práce (injektáže trhlin) bude provádět firma Zamazal ml., spol. s. r. o. z Brna. Je před námi ještě veliký kus cesty, jednání, starostí o shánění finančních prostředků. Prosím o podporu tohoto díla v modlitbě.

Mnozí se i o prázdninách  budou věnovat dětem a mládeži, a to na letních táborech. Přejeme dětem, aby se jim na  táborech líbílo, aby jejich radost byla odměnou pro všechny vedouc, kteří pro ně táborový program připravují.

Nezapomeňme také na odpočinek, rodinu a přátele.  Ať nám všem doba prázdnin prospěje k zotavení na těle i na duchu.

Pěkné prázdniny přeje P. Jan Nekuda