Slovo otce Jana - květen

01.06.2014 21:31

V měsíci dubnu a květnu jsme se vydali v procesí do polí, v Ocmanicích a v Třesově jsme požehnali nově opravené kříže,  ministranti prožili pěkné setkání v olomouckém semináři, děti z farnosti se před velikonocemi vydali na výpravu se svatým Martinem, účastníci kurzu Alfa se ve Vranově u Brna zúčastnili  víkendu o Duchu svatém.

Jeden příběh vypráví, jak jednoho muže, který se vzdálil od společenství, navštívil moudrý starý křesťan. Seděli spolu v obývacím pokoji před krbem, ve kterém hořelo uhlí. Starý muž přistoupil beze slova ke krbu, vytáhl z ohně žhavý uhlík a položil ho vedle ohniště. Stále nic neříkal. Za několik minut přestal uhlík zářit. Zvedl ho a znovu ho vložil do ohně. Po chvíli začal znovu zářit. Starý muž stále nic neříkal, ale když se zvedl k ochodu, jeho hostitel zcela jasně věděl, proč ztratil svoje nadšení - křesťan bez  společenství je jako uhlík mimo ohniště.

 Každý z nás potřebujeme povzbuzení na své cestě víry, proto je dobré nezůstat sám, přicházet na místa, kde se křesťané scházejí.

Brněnské biskupství má za sebou již desetiletou tradici pořádání poutí rodin do Žďáru nad Sázavou. Na jejím počátku bylo přání otce biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho, aby se rodiny v brněnské diecézi měly možnost setkávat, zažít společenství, vzájemně se sdílet a povzbudit při společném slavení eucharistie.

A v letošním roce, který je současně Rokem rodiny a rokem oslav 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN, je k tomu zvláštní příležitost. Proto biskupové Čech a Moravy vyhlásili Národní pouť rodin, která se pod záštitou Brněnského biskupství ve Žďáru nad Sázavou spojí s poutí diecézní.

P. Jan Nekuda