Slavnostní žehnání obrazu BOŽSKÉ TROJICE v Kuroslepech v neděli 2. srpna 2009

24.07.2009 22:37

Vážení farníci,

zveme Vás na slavnostní žehnání obrazu BOŽSKÉ TROJICE,  které se uskuteční při mši svaté v Kuroslepech  - na návsi, v neděli 2. srpna 2009 ve 14 hodin.

Mši svatou budou sloužit otec Jan Nekuda a otec Pavel Bublan.

Tento slavnostní den bude pokračovat pouťovou zábavou, kterou pořádá místní  Sbor dobrovolných hasičů. K tanci i  poslechu bude všem vyhrávat kapela  Lesanka.

Všichni jste srdečně zváni.