RELIKVIE SRDCE SV. J. M. VIANNEYE V ČR

14.09.2014 09:05

Ve dnech 13. 9. – 23. 9. 2014 navštíví naši zemi vzácná relikvie srdce sv. Faráře z Arsu. Do jeho zpovědnice kdysi putovaly tisíce lidí z celé Francie. Jeho srdce zářící čistotou a svatostí žilo pro jediný cíl: přivést všechny duše k Bohu. Srdce, které stejně jako celé světcovo tělo zůstává i po více než 150 letech od jeho smrti zázračně neporušené. Využijme této příležitosti k načerpání mimořádných milostí, k modlitbě za kněze, kněžská povolání, za pozvednutí Církve a za svatost každého z nás!
 

SETKÁNÍ v BRNĚ - katedrála na Petrově - čtvrtek 18.9. od 16:15 do 22 hodin.
Program:

16:15 - slavnostní průvod, společné uctění relikvie, modlitba růžence, chvíle ticha k soukromé adoraci
17:30 - mše sv. (homilii přednese kněz z Arsu)
Od 18:30 do 22 hodin - možnost individálního uctívání relikvie, tiché modlitby a rozjímání.
Od 19 do 20 h - promítání filmu s českými titulky o sv. Janu M.Vianneyovi na Petrově 2.
Po celou dobu příležitost k přjetí svátosti smíření.