Připravuje se 2. Misijní jarmark....

28.09.2011 20:18

Milí přátelé,

blíží se neděle, která je celosvětově slavena jako neděle Misijní. Je to den, kdy se lidé spojují nejen v modlitbě za misie, ale kdy možnost kaž z nás konkrétně přiložit ruku k dílu. Naše farnost není v tomto směru žádným nováčkem. Letos se zapojíme do misijních aktivit již potřetí - v roce 2009 proběhla akce Misijní koláč, v roce 2010 1.Misijní jarmark, letos nás čeká Misijní jarmark číslo dvě. V loňské roce to byl docela krok do neznáma. Nevěděli jsme, kolik výrobků se na faře “sejde”, kolik lidí na samotný jarmark zavítá. Ale jako vždy jste nezklamali!!! Stoly se prohýbaly pod nejrůznějšími výrobky a v neděli fara praskala ve švech. Mnozí čekání ve frontě vzdali, protože točitý had končil až před dveřmi fary. Tak bychom rádi v letošním roce jarmark rozšířili do více místností, aby bylo více prostoru nejen pro vystavení výrobků, ale hlavně aby bylo více místa pro vás, kteří přijdete akci podpořit. Součástí jarmarku bude nejen prodej výrobků samotných, ale také promítání filmu s misijní tematikou, nebo možnost posedět a ochutnat některé výrobky přímo na místě.

A jak se můžeme zapojit? Tak nejdříve - v sobotu 22.10.2011 od 16 do 18 hodin donést vlastnoručně upečený, zhotovený, ušitý, nabatikovaný, vypálený, vypěstovaný, vyřezaný či jinak zhotovený výrobek, který společně opatříme cedulkou s vašim jménem a doporučenou cenou. A dále pak přijít na Misijní jarmark, který vypukne v neděli 23. října 2001 po nedělní mši svaté na faře.

Bratři a sestry, nebojte se do této akce zapojit. Přidat se může opravdu kaž. Loni se v hojném počtu zapojili i naši nejmenší a myslím, že je to výborná příležitost, jak dětem konkrétně ukázat skutek blíženecké lásky.

Milí přátelé, věřím, že i v letošním roce Pán našemu společném dílu požehná. Těšíme se na vaše výrobky a těšíme se i na každého z vás.

 

Za organizátory Veronika Kafková