Představujeme program Celostátního setkání animátorů seniorů v roce 2009

06.10.2009 08:31
Biskupství královéhradecké - Diecézní centrum pro seniory
srdečně zve na

Celostátní setkání animátorů seniorů

určené všem, kteří pracují se seniory na diecézní úrovni, ve farnostech,
v charitních, sociálních i zdravotnických zařízeních a také těm, kdo se
o problematiku lidí seniorského věku zajímají a mají zájem aktivně se zapojovat především v pastorační práci se seniory.

Hradec Králové 12. – 13. 11. 2009

Adalbertinum – Velký sál (třída ČSA) – změna místa konání oproti minulým ročníkům

Motto: „Já jsem s vámi po všecky dny.“ (Mt 28,20)

Setkání se koná pod záštitou arcibiskupa Mons. ThLic. Karla Otčenáška, PaedDr.h.c., primátora města Hradec Králové Ing. Otakara Divíška, člena rady Královéhradeckého kraje Ing. Miroslava Uchytila a Národního centra pro rodinu.

Program:

Čtvrtek 12. 11.

Adalbertinum – Velký sál

8:30 – 9:45 – registrace
9:00 - 9:45 – předprogram Moses (MOdlitba animátorů za SEniory a Službu)
9:45 – 10:00 – zahájení
10:00 – 11:00 – 1. přednáška – doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.: Kým je animátor seniorů?
11:00 – 11:15 – přestávka
11:15 – 12:15 – 2. přednáška – PhDr. Jaroslav Šturma: K otázkám psychologie seniorského věku
12:15 – 13:15 – oběd
13:30 – 14:30 – 3. přednáška: ThLic. Tomáš Holub Th.D.: Eucharistie – Boží přítomnost pro nás
14:30 – 14:45 – přestávka
14:45 – 15:45 – 4. přednáška – Mgr. Marek Orko Vácha Ph.D.: Eutanázie jako civilizační choroba
15:45 – 17:45 – přestávka
17:45 – 18:45 – večeře
od 19:30 – benefiční koncert Zory Jandové a Zdenka Merty „Fifty – fifty“ (výtěžek bude věnován Domu sociálních služeb pro seniory Na Kropáčce v Hradci Králové)

Pátek 13. 11.

Katedrála Sv. Ducha

8:30 – 9:30 – mše sv. v katedrále Sv. Ducha – hlavní celebrant Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický, koncelebrují další biskupové a kněží

Adalbertinum – Velký sál

10:00 – 11:00 – 5. přednáška – prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc: Čas a co s ním?
11:00 – 11:15 – přestávka
11:15 – 12:15 – 6. přednáška – doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.: Ježíš a nemoc
12:15 – 13:15 – oběd
13:15 – 14:15 – Závěrečná beseda: Animátor společenství jako bratr (či sestra) ve víře aneb: Co mne na setkání oslovilo a jak to mohu využít ve svém společenství? Moderuje Ing. Mgr. Marie Zimmermannová, šéfredaktorka revue Cesty katecheze

Informace a přihlášky:

Biskupství královéhradecké
Diecézní centrum pro seniory

Velké nám. 35
500 01 Hradec Králové

tel.: 495 063 661
mobil: 737 215 328
email: animatori@diecezehk.cz
skype: animatori-CR

web: www.animatori.cz (online přihláška)

Během setkání bude probíhat slosování o zajímavé ceny.

Uzávěrka doručení přihlášek a plateb

Do 23. 10. 2009

Pro všechny, kteří si spolu s účastí (stravou) objednávají také ubytování

Do 5. 11. 2009

Pro ty, kteří přihlašují pouze účast se stravou nebo bez stravy