Práce na faře v Náměšti aneb co že se zatím povedlo udělat v roce 2012

14.03.2013 23:10

Jakmile počasí dovolí, a budou podepsané smlouvy na dotace, zahájíme letošní práce na obnově fary. Dá-li Pán a bude-li vše probíhat podle plánu, mohli bychom letos výrazně pokročit s opravami farní části budovy. Pro zdar díla se však nelze obejít bez vašich modliteb, fyzické pomoci i jisté velkodušnosti při sbírkách na potřeby farnosti. Pán Bůh ať odplatí všem, kteří pomáhali, pomáhají a budou i nadále pomáhat v tomto náročném díle. Prosíme také všechny muže, kteří by byli ochotni opět pomoci při manuálně náročných pracích, aby  nahlásili své kontakty (mobil) na faře, nebo panu Jaroslavu Hrubému. Čím více nás bude, tím méně se nadřeme (J). Děkujeme !

 

Co že se nám zatím povedlo udělat v roce 2012 ?

V první řadě jsme nalezli pochopení u zastupitelstva města a Kraje Vysočina a také Nadace ČEZ, kteří měli možnost se naší farou projít a vidět, o co v podstatě kráčí. tím jsme získali více než 2/3 financí pro loňský rok. 

Dále jsme klopotným způsobem rozštěpili práce na etapy, které budou v jednotlivých letech dělány tak, aby naše fara mohla plnit ty funkce a účely, které chceme, a to s nejmenším možným omezením.

Nakonec se podařilo najít dodavatele prací, který má pochopení pro to, že ve faře sídlí hudební škola, která má pouze 2 měsíce prázdnin, že na faře probíhají během roku různé aktivity, že zde je byt kněze, který má právo na soukromí, že pohyb pracovníků po faře je možný pouze při zachování vzájemné důvěry a nebo, že se jedná o historickou budovu, ke které nelze přistupovat zcela standardně, avšak za ceny, které nejsou nijak nadstandardní.

Největší radost ale máme z toho, že se pokaždé našlo pár chlapů ( i žen), které přišly pomoci a tak  jsme mohli asi 1/4 prací provést svépomocí = zadarmo. Proto nakonec bylo:

vše vyklizeno a připraveno k práci,

zjištěno, jak je to vlastně se základy naší fary a s její historií,

provedeno zafixování odtržených stěn, prasklých nadpraží a jiných puklin téměř v celé budově,

zapraveno a vymalováno v pronajímaných prostorách hudební školy,

opraveno a zatepleno v malém sklípku,

vyměněna okna a opraveny dveře, oškrabáno, omítnuto a vymalováno ve zpěvárně a kuchyňce,

odvlhčeno, vykutáno a vyměněno podloží v těchto nových místnostech,

uložena komplet nová podlaha, koberec a postavena kamna a kuchyňka,

provedeny kompletní nové rozvody el.sítí v tomto prostoru, a dáno nové osvětlení, který nyní můžeme využívat,

a také připraveno vše na letošní rok, abychom mohli pokračovat dále.

Máte-li zájem, můžete se 17.3. po křížové cestě přijít přesvědčit sami.