Pozvánky z Pastoračního střediska brněnské diecéze

21.09.2013 20:45

 

1) Kurz Alfa:

1)   Pokud máte někoho z blízkých, přátel, známých, kdo je hledající nebo víte, že by se rád dozvěděl více o křesťanství, můžete ho pozvat na kurz Alfa. Tvoří ho deset společných večerů. Každý začíná večeří, po které následuje přednáška o některé ze základních otázek křesťanské víry. Program večera pokračuje diskusí v menších skupinách, kde má každý možnost se k danému tématu vyjádřit.   
V centru Brna se bude kurz Alfa konat v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie, první setkání bude 26. září, potom každý další čtvrtek od 19:00, až do 12. prosince.        
V Brně-Líšni bude kurz Alfa probíhat v Salesiánském středisku, první společný večer bude 15. října, potom každých 14 dní, vždy v úterý od 19:00, až do 1. dubna.   
Informace a přihlášky: e-mail: alfa.brno@email.cz nebo kurzalfa@salesko.cz ,.web: brno.alfakurzy.cz

 

2)   2) „Vezmi a čti celou Bibli“: Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli přečíst celou Bibli, a neměli jste zatím na to čas nebo dostatek odvahy? Můžete nyní začíst společně s ostatními čtenáři Bible v naší diecézi. Na stránkách www.vezmiacti.cz připravujeme rozpis k přečtení celé Bible za dva roky. Slavnostní zahájení programu Vezmi a čti celou Bibli plánujeme na neděli 6. října 2013. Přípravou na čtení Písma svatého mohou být publikace (některé jsou zdarma dostupné i na internetu), např. Dei verbum – konstituce II. vatikánského koncilu O Božím zjevení; Dominik Duka: Úvod do Písma sv. Starého Zákona.

 

4)   3) Biblický kurz v Brně na Biskupském gymnáziu nabízí vzdělávání pro vážné zájemce o Bibli. Kurz začíná ve čtvrtek 26. 9. 2013 od 17 hodin, dále pak jednou za čtrnáct dní. Přihlášky ke stažení na pastorace.biskupstvi.cz. Podrobnosti na plakátu.

5)       

6)   4) Pozvání pro mládež: Na kurzu animátorů můžete poznat více o sobě, o vztazích mezi lidmi, setkat se hlouběji s Bohem, připravit se ke službě svým vrstevníkům. Setkáváme se na deseti víkendech během dvou let. Kurz je určen pro mladé od 14 let. Více podrobností na https://brno.signaly.cz

 

5) Kurz partnerství:
Víkendový kurz – Osová Bítýška (Diecézní centrum života mládeže Brno)
Kurz partnerství (víkendový) je jednoletý a probíhá formou čtyř víkendových setkání v Osové Bítýšce. Tato setkání pořádá Diecézní centrum života mládeže MAMRE v úzké spolupráci s brněnským Centrem pro rodinu a víkendy vedou Mgr. Milana Vykydalová (pastorační asistent Brněnské biskupství) a RNDr. Miroslav Vykydal (Rodinné centrum Blansko).
Seriál čtyř víkendových setkání pro páry, které hledají , jak dobře prožívat období známosti a jak se připravovat na manželství.
Prostor je věnován mimo jiné tématům: Partnerské komunikaci, sexualitě, praktickým zkušenostem z manželství, …
Každý víkend začíná v pátek večer, končí v neděli v poledne.
Kurz je interaktivní, kombinuje zážitkové programy, skupinovou práci a má dostatek prostoru i jen pro dvojice (kurz nemá přednáškový charakter).
Nabídka (dobrovolného) duchovního programu (ranní a večerní modlitby, mše svatá, možnost svátosti smíření).
Kurz je založen na křesťanských principech pohledu na manželství, je vhodný pro všechny bez ohledu na jejich osobní postoj k víře.

Skupina A: 18. – 20. 10. , 6. 12. – 8. 12. 2013 , 21. – 23. 2. , 28. – 30. 3. 2014
Skupina B: 22. – 24. 11. 2013 , 7. – 9. 2. , 14. – 16. 3. , 25. – 27. 4. 2014

Večerní kurz partnerství
Probíhá v Brně v sále Bethesdy (Starobrněnská 7) průběžně během roku s obdobným obsahem vždy, jak se nahlásí minimální počet párů. Kurz probíhá pod vedením Mgr. Milany Vykydalové. Délka jednoho setkání je 90 minut.
Termín konání: 10. 10. 2013 (úvodní setkání), 17.30 hod.
Kontakt a informace o Kurzu partnerství: email: milana.vykydalova@centrum.cz ; mobil :  736 60 64 68

 

 

6) Výcvik lektorů pro vedení zážitkového kurzu přípravy na manželství

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno (ve spolupráci s Rodinným centrem Blansko) nabízí možnost výcviku lektorů pro vedení zážitkového kurzu přípravy na manželství.
Kdo se může zúčastnit kurzu pro lektory?
Manželský pár (délka manželství nejméně osm let), jeden z manželů je absolventem vzdělání  obsahujícího alespoň základy psychologie, např. psychologie, sociologie, zdravotnictví, sociální práce, pedagogické obory, speciální pedagogika, pedagog volného času, řízení lidských zdrojů, vzdělávání dospělých, atd. Manželský pár předloží kopii dokladů o vzdělání a doporučení místního duchovního správce.  
Jak bude kurz organizován?
Kurz bude organizován ve formě čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků v Brně (celkem 32 hodin). Úvodní sobota 5. října 2013 bude s ukázkou zážitkových aktivit, aby se zájemci mohli seznámit se způsobem zážitkové přípravy na manželství (aby věděli, do čeho „jdou“, „o čem“ výcvik bude). Potom budou následovat tři výcvikové soboty 26. října (termín s ohledem na volby změněn na 16. 11. 2013), 30. listopadu, 14. prosince 2013. Účastníci kurzu obdrží „základní manuál“ - informační text k jednotlivým tématům bezprostřední přípravy a popis některých vzorových konkrétních aktivit (obsahově viz Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR). Kurz pro lektory  je bezplatný, účastníci si hradí jen náklady na dopravu a stravování.
Co budou absolventi kurzu umět?
Absolventi (Lektoři) budou schopni realizovat kurz zaměřený na přípravu na manželství obsahově odpovídající Směrnici ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR
• pro různě početné skupiny zájemců, od jednoho až po osm párů
• s možností tvůrčí inovace aktivit při dodržení základních tématických okruhů
• v přiměřeně velké místnosti bez speciálního zařízení
• pro zájemce různého věku, vzdělání, postoje k víře
• s minimálním vybavením pro účastníky (sešit, psací potřeby)
Kontakt, informace, přihlášky: Mgr. Bc. Milana Vykydalová, pastorační asistent pro přípravu na manželství; milana.vykydalova@centrum.cz; +420 736 60 64 68
Podrobnosti viz www.crsp.cz , www.rcblansko.cz