Pozvánky na tábory

19.06.2013 21:35

Farní tábor na téma "Námořníci - Poklad bezzubého Kídose", se uskuteční od 4. - 11. 8. 2013 ve Štítarech.

Poklad bezzubého Kídose leží na dně hlubokého oceánu, kde se za veliké bouře potopila celá loď i s jeho posádkou. Říká se, že se při úplňku bezzubí

Kídos objevuje na mořské hladině a potápí všechny lodě, které se snaží najít jeho poklad. Pokud máš odvahu a nebojíš se plavby ani bezzubého Kídose, si

ten, kterého naše posádka potřebuje. Naše loď bude vyplouvat 4. srpna z vlakového přístavu v Náměšti. S sebou si vezmi námořnické tričko, abychom tě

poznali a nechtěli tě hodit přes palubu. Cena táboru je 900,- Kč. Bližší informace Vám ráda poskytne Lenka Kopuletá, tel. 776 028 097, e-mail: Kopuleta.Lenka@seznam.cz.

__________________________________________

Tábor Motýlků - jako každý rok, tak i letos jsme si pro Vás připravili letní tábor, který proběhne na faře ve Zbraslavi od 12. - 17. 8. 2013. Pojďte s námi

objevovat antické Řecko. Čeká Vás spoustu dobrodružství, zajímavých her a zážitků. Cena táboru je 650,- Kč. Vyplněné přihlášky spolu s penězi

odevzdejte nejpozději do 21. 7. 2013 Lucii Pelikánové, která Vám ráda poskytne další informace, tel. 725 611 050.