Pozvání na různé akce pořádáné Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně na období březen a duben 2009

12.02.2009 13:13

Postní duchovní obnovu pro manžele, pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči Brno 13. - 14. 3.2009 v rekreačním středisku Drak v Křižanově na téma: Duchovní růst v manželství. Dvoudenní setkání nabízí manželům prostor pro ztišení, zamyšlení se nad duchovním rozměrem manželství, svým vztahem k Bohu. Obnovu povede vojenský kaplan P. Martin Vařeka.. Přihlášky na tel. 542 217 464, nebo:  bohumila.hudcova@centrum.cz

 

Předávání víry v rodině - připravujeme kurz pro manželské páry. 20. 4.,27. 4., 4. 5. a 11. 5.

Čtyři na sebe navazující tématicky zaměřená setkání, jejichž cílem je uvažovat o základních křesťanských hodnotách ve spojení s jednotlivými lidskými dovednostmi, potřebnými pro pravdivé svědectví víry a jejich významu v každodenních situacích. CRSP Brno, Josefská 1.

 

Přednášky a besedy v cyklu „Dospívání“, otevřené všem, kteří se zamýšlí nad vztahy v rodině, usilují o jejich rozvoj, chtějí problémům předcházet nebo již těžké rodinné situace řeší. Získají nové, zajímavé informace a setkají se s lidmi v podobné životní situaci.Témata: 10. 3. 2009 Aby věděli, že je máme rádi, 17. 3. 2009 Jak mluvit s puberťákem, 24. 3. 2009 Odvaha být autoritou, 31. 3. 2009 Být průvodcem. Čas:17:00 - 19:00 hod. Místo: Společenský sál Centra pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, Brno, přihlášky: telefon 542 217 464,e-mail: dana.chaloupkova@centrum.cz

 

Dne 21.3. od 9:00 do 14:30 pořádáme sobotní setkání rodičů na téma Jak povzbudit své dítě, na kterém najdete posilu pro plnění jedné z nejnáročnějších životních rolí – rodičovství. Je určeno především rodičům, kteří absolvovali Kurz efektivního rodičovství v CRSP i v jiných organizacích. Otevřená jsou i těm, kteří se o efektivní výchovu teprve zajímají. CRSP Brno, Josefská 1, Malý sál.

 

12.3.2009 začíná Příprava na manželství - pro všechny, kteří plánují sňatek a vědí, že manželství je natrvalo.

26.3.2009, kurz "Kdo jsem a koho hledám" - určen těm, pro které je to aktuální otázka. Věk do 35 roků. Začátek v 18.00, manželská poradna Bethesda, Starobrněnská 7. Telefon 736 606 468.

 

Hyperaktivním a neklidným dětem a jejich rodičům nabízí CRSP Brno, Josefská 1 psychologické, speciálně pedagogické a sociální poradenství a tréninkové skupiny pro děti od 5 let a jejich rodiče.

 

Klub přátel rodiny Brno Vás zve na letní pobyty pro rodiny, maminky s dětmi, prarodiče s vnoučaty a seniory. Pobyty se uskuteční v ČR i v Itálii, bližší informace a přihlášky na www.crsp.cz, nebo na tel. 542 217 464.Služby jsou poskytovány zdarma. Více informací www.crsp.cz nebo na tel. 542217464.

 

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá čtyřdílný kurz „Na rozcestí“ ,který je zaměřen na manžele a rodiče bezprostředně a krátce po rozvodu. Obsahem čtyř setkání jsou obecné záležitosti týkající se porozvodové situace v rodině, jak pracovat po rozvodu s dětmi, prarodiči a ostatním příbuzenstvem, možnosti odborné pomoci a podpory rodičů a dětí. Po čtyřech setkáních kurzu je možné se zúčastnit besedy s knězem, která je určena pro ty, kteří chtějí svoji situaci konzultovat s duchovním.

Kurz se koná vždy v pondělí v 17.00 – 19.00 hod., první setkání je 9.3.2009 a koná se v Přednáškovém sále Centra pro rodinu a sociální péči na Josefské ulici č. 1 v 1. poschodí. Předpokládá se účast na všech čtyřech setkáních a je třeba se přihlásit. 

Přihlášky, informace a kontakt: tel.: 542 217 464, 731 402 731, e-mail.: marcela.ondrujova@centrum.cz

 

Klub osamělých rodičů vás srdečně zve na besedu s diskusí PaedDr. Karly Hrabčíkové na téma „Co si přinášíme z původní rodiny II“, která se koná v pátek 6.3.2009 od 16 – 19 hod. v sále Centra pro rodinu a sociální péči, v 1. poschodí, Josefská 1, Brno. Během celého jejího průběhu lze využít možnosti hlídání dětí.

Informace a kontakt: Marcela Ondrůjová, tel.: 542 217 464, 731 402 731 e-mail.: marcela.ondrujova@centrum.cz

 

Klub osamělých rodičů vás srdečně zve na besedu s diskusí PhDr. Martiny Kosové na téma „Vztahy v primární rodině I“, která se koná v pátek 20.3.2009 od 16 – 19 hod. v sále Centra pro rodinu a sociální péči, v 1. poschodí, Josefská 1, Brno. Během celého jejího průběhu lze využít možnosti hlídání dětí.

Informace a kontakt: Marcela Ondrůjová, tel.: 542 217 464, 731 402 731 e-mail.: marcela.ondrujova@centrum.cz

 

Pro seniory:

Zveme vás do KLASu - Klubu aktivních seniorů  v úterý 3.3.2009 od 9 – 12 hod. do CRSP na Josefské ul.1 . Téma tohoto klubového setkání: „Kdy je dědeček moudrý“. Rádi uvítáme nejen seniorky, ale i seniory, pro které je toto téma nachystáno. Klubovní příspěvek 20,-Kč na dopoledne.

Informace a podrobnosti se můžete dovědět na recepci CRSP na Josefské 1 nebo telefonicky na čísle 542 217464.

 

Ukázka tréninku paměti pro seniory se uskuteční dne 19.3.2009 od 14,00 - 15,30 hod.

ve Společenské sále CRSP na Josefské ul.1. Tato ukázka proběhne v rámci pravidelného setkávání Kabinetu seniorů. Zveme širokou veřejnost z řad seniorů, ať si přijdou vyzkoušet něco nového zábavnou formou. Informace na tel.č. 542217464 u Jindry Kašpárkové nebo Dany Žižkovské.

 

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, Vás zve na Biblické hodiny, čtení a rozjímání nad texty Starého a Nového zákona, lektor Jana Ungerová. Mezigenerační program, úterý 17. 3.,14.30 - 16.30 hod.Pro seniory, středa 18. 3., 8.30 - 10.30 hod.Čtení a rozjímání nad texty Starého a Nového zákona.

 

Modlitby chval, přijměte pozvání na mezigenerační společnou modlitbu otevřených chval vším, co máme k dispozici: hudbou, zpěvem, tencem, vždy třetí úterý v měsíci,  lektor Jana Ungerová:

17. 3., 18.30 - 21 hod. Prostor pro přímluvné modlitby a vlastní sdílení. CRSP Brno, Josefská 1.