Pozvání na malou pouť do Březníka (7. 6. 2009)

01.06.2009 21:51

Obec Březník leží ve východním cípu farnosti Náměšťsko. Dominantou Březníka je románský kostel z konce 12. století. Tento kostel je významná historická památka. Má podobu kříže, kněžiště a příční lodi jsou v gotickém slohu.  V jižní lodi kostela se zachoval původní románský vstupní portál. Na věži jsou zavěšeny tři pozdně gotické zvony.

Kostel je zasvěcen „Nanebevzetí Panny Marie“. Na tento svátek se každoročně koná v Březníku velká pouť. Druhá, tradiční malá pouť se slaví na svátek „Nejsvětější Trojice“. V našem kostele Nejsvětější Trojici překrásně znázorňuje sousoší, které je umístěno nad hlavním oltářem kostela.

Letos tato malá pouť bude v neděli 7. června. Mši svatou bude sloužit otec Jan v 9 hodin. Při této slavnostní mši svaté bude posvěcena socha sv. Floriána, patrona hasičů. Tato socha bude umístěna v hasičské zbrojnici.

Všichni jste srdečně zváni 7. června do Březníka.