Pozvání na farní pouť

10.09.2015 11:23

Pozvání na farní pouť

V sobotu 26. 9. 2015 se uskuteční farní autobusová pouť. Navštívíme starobylý poutní kostel Božího Těla ve Slavonicích, kde budeme v období přípravy na národní eucharistický kongres slavit mši sv. Uprostřed dne se zastavíme na mariánském poutním místě Kostelní Vydří. Na závěr pouti náš čeká prohlídka kláštera v Nové Říši.

Předpokládaný odjezd - v 6.45 z Hartvíkovic, v 7 hod. z Náměště, návrat kolem 18 hod.

Cena:200,- Kč, platí se v autobusu.