Pozvání na farní pouť do Říma

01.06.2013 13:15

Farnost Náměšť srdečně zve na pouť do Říma ke hrobům apoštolů. Odjezd: v pátek 11. 10. večer, návrat v pátek 18. 10. ráno. Ubytování v Římě je zajištěno v poutním domě Velehrad od soboty 12. 10. do čtvrtka 17. 10.  Ráno bývá na Velehradě snídaně, následuje program ve městě, kam se jede buď autobusem nebo městskou dopravou nebo se jde pěšky. Po cestě bývá oběd z vlastních zásob. Večer je v poutním domě večeře. Mše sv. bývá buď v poutním domě před programem nebo během dne, pokud je to vhodné (např. v Kalistových katakombách apod.). V plánu je  návštěva hlavních římských  památek, zvláště  basilik. Ve středu je na programu audience se Svatým otcem a v neděli "Anděl Páně".  Cestou do Říma a zpět je v plánu návštěva Assisi, popř. dalšího místa. Předpokládaná cena: cca 7.500,- Kč. Bližší informace budou upřesněny.