Pozvání na farní pěší pouť

11.08.2014 22:29

Pozvání na farní pěší pouť

Srdečně zveme všechny farníky, kteří by se chtěli s námi vydat na farní pěší pouť - nejstarší rakouskou poutní cestou Via sacra z Modlingu u Vídně do Mariazell. Délka 125 km, noclehy jsou zajištěny na farách, doprovodné vozidlo. Putování přírodou přes starobylé kláštery a poutní místa. Společenství s ostatními poutníky, příležitost k modlitbě, ztišení, načerpání sil do nového školního roku.

Termín: 18.(19.8) – 23.8.. Bližší informace: P.Jan Nekuda