Pouť k poctě Panny Marie Přibyslavické

15.08.2013 21:40

Jménem Přibyslavické farnosti bych chtěl  srdečně pozvat všechny na pouť k poctě Panny Marie Přibyslavické, která se bude konat 7. - 8. 9..2013

Program:

7. 9. sobota

16.30 Modlitba růžence a litanie

17.15 Mše svatá, kterou bude sloužit otec děkan Jiří Dobeš

18.15 Světelný průvod kolem kostela/ vezměte s sebou svíčky/

8. 9. neděle

8.00 Mše svatá

10.30 Mše svatá, při které hlavním celebrantem bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle  

 

Těším se na Vaši účast

o.Jacek, farář

 

Autobus z farnosti pojede v neděli 8. 9. v 8.45 z Vícenic přes Sedlec, Popůvky a Hartvíkovice.